Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201106252014Türkiye'nin Jeopolitik KonumuZorunlu246
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Dersin Amacı
Türkiye'nin konumunun jeopolitik ekoller çerçeverisinde ortaya koymak ve değişen bölgesel güç odakları içerisinde Türkiye'nin siyasal açılımlarını değerlendirme becerisi kazanabilmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Mustafa MUTLUER
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye nin jeopolitik konumunu kavrama
2Türkiye nin jeopolitik konumunun değişen algısını kavrama
3Türkiye nin farklı güç odakları açısından jeopolitik konumunu değerlendirme becerisi kazanma
4Türkiye nin jeopolitik konumunun olumlu ve olumsuz taraflarını kavrayabilme ve değerlendireme becerisi kazanma
5
6
7
8
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Jeopolitik ekoller, 2. Dünya Savaşı öncesi, Soğuk Savaş Dönemi ve sonrasında Türkiye'nin jeopolitik konumu, Türkiye'nin farklı dönemlerdeki jeopolitik açılımları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Oryantasyon Anlatım
2Uluslararası ilişkiler ve coğrafya Anlatım
3Türkiye'nin jeopolitik konumu Anlatım
4Küresel güç odakları açısından Türkiye'nin jeopolitik algısı (ABD) Anlatım
5Küresel güç odakları açısından Türkiye'nin jeopolitik algısı (Rusya) Anlatım
6Küresel güç odakları açısından Türkiye'nin jeopolitik algısı (AB) Anlatım
7Küresel güç odakları açısından Türkiye'nin jeopolitik algısı - genel değerlendirme Anlatım
8Bölgesel bir güç olarak Türkiye - Yeni Osmanlıcılık Anlatım
9Bir Ortadoğu ülkesi olarak Türkiye Anlatım
10Vize
11Orta Asya Türk Ülkeleri ve Türkiye I Anlatım
12Orta Asya Türk Ülkeleri ve Türkiye II Anlatım
13Orta Asya Türk Ülkeleri ve Rusya Anlatım
14Orta Asya Türk Ülkeleri ve Çin Anlatım
15Genel Değerlendirme Anlatım
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
HUNTINGTON, S., 2006, Medeniyetler Çatışması, Vadi Yayınları BRZEZINSKI, Z., 2005, Büyük Satranç Tahtası, İnkılap Kitabevi DONNAN, H., WILSON, T.M., 2002, Sınırlar - Ulus Devletin Uçları, Ütopya Yayınları ARI, T., 2008, Uluslararası İlişkiler Teorileri, MKM yayınları AĞAOĞULLARI, M.A., 2006, Ulus-Devlet ya da Halkın Egemenliği, İmge Kitabevi FOUSKAS, V., 2004, Balkanlar, Ortadoğu, Kafkasya - Soğuk Savaş Sonrası ABD Politikaları, ANDERSON, B., 2009, Hayali Cemaatler - Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması, Metis Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma4624
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma177
Okuma14798
Ev Ödevi4624
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)189
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5
ÖÇ1     
ÖÇ2     
ÖÇ3     
ÖÇ4     
ÖÇ5     
ÖÇ6     
ÖÇ7     
ÖÇ8     
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr