Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
DRSEM690SeminerZorunlu246
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersle mesleki alanda araştırma yapma ve sunma becerisi kazandırılacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Fulya ATALAY YALÇIN
Öğrenme Çıktıları
1Verilen bir konuda detaylı literatür araştırması yapabilme.
2Topladığı bilgileri sentezleyebilme, analiz edebilme ve yorumlayabilme.
3Ulaştığı sonuçları bilimsel bir rapor haline getirebilme.
4Ulaştığı sonuçları topluluk önünde sunabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
A. Araştırma Süreci ve teknikleri 1. Araştırma türünü belirleme a) Temel araştırmalar b) Uygulamalı araştırmalar 2. Araştırma konusun belirleme a)problem seçimi b) araştırma probleminin tanımlanması 3. Araştırma problemine yönelik kaynakların taranması a)bilimsel yayınlar b)kitaplar c)konu ile ilgili tezler d)bilimsel toplantı kongre raporları B. Araştırma modelini oluşturmak 1)Araştırmanın önemini ortaya koymak 2) Sınırlılıkları belirlemek 3)Varsayımları belirlemek 4)Araştırma Yöntemini belirleme a) Tarama modeli b) Deneme modeli 5)Araştırmanın evrenini ve örneklemini belirleme 6) Araştırma verilerini sonuçlandırmak 7) Araştırma sonuçlarını yorumlamak 8) Araştırma sürecini raporlaştırmak
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1ARAŞTIRMA KONUSU BELİRLEMERehberli öğretim
2ARAŞTIRMA KONUSU BELİRLEMERehberli öğretim
3ARAŞTIRMANIN PLANLANMASIRehberli öğretim
4KAYNAK TARAMASIRehberli öğretim
5KAYNAK TARAMASIRehberli öğretim
6ARAŞTIRMA SÜRECİRehberli öğretim
7ARAŞTIRMA SÜRECİRehberli öğretim
8Ara sınav
9ARAŞTIRMA SONUCUNUN RAPORLAŞTIRILMASIRehberli öğretim
10ARAŞTIRMA SONUCUNUN RAPORLAŞTIRILMASIRehberli öğretim
11SUNUMRehberli öğretim
12SUNUMRehberli öğretim
13TARTIŞMARehberli öğretim
14DEĞERLENDİRMERehberli öğretim
15Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Karasar, N. (1996). Araştırmalarda Rapor Hazırlama (8. Baskı). Ankara: 3A Araştırma,Eğitim, Danışmanlık Ltd. Şti. Karasar, N. (1996). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler (7.Baskı). Ankara: 3A Araştırma, Eğitim, Danışmanlık Ltd. Şti. Arıkan R. (2004).Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama, Asil YayınDağıtım, Ankara. Kaptan S.(1995), Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, Tek Işık Ofset Tesisleri, Ankara. Nazik H., Arlı M.(2001), Araştırma Teknikleri, AY-PA Yayınları, İstanbul. Seyidoğlu, H.(1993), Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Güzem,İstanbul. Ünver Ö.(2000), Uygulamalı İstatistik, Bilim Yayınları, Ankara, 1985. Yıldırım A., Şimşek H., Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınları, Ankara. Yıldırım C.(1996), Eğitimde Araştırma Metodları, Ay Yıldız Yayınları,Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Rapor Hazırlama160
Okuma140
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14114
Takım/Grup Çalışması10110
Rapor Hazırlama10110
Rapor Sunma10110
Seminer10110
Bireysel Çalışma10110
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma177
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma177
Performans12112
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)94
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5
ÖÇ1     
ÖÇ2     
ÖÇ3     
ÖÇ4     
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr