Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201045132015Sanatın Karşılaştırmalı Tarihi IZorunlu114
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Dersin amacı, kültürel etkileşim konusunda öğrencilere daha geniş bir bakış açısı kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. İnci Kuyulu Ersoy
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
Avrupa’da kronolojik bir gelişim içinde ortaya çıkan sanat akımlarının görüldüğü dönemlerde, Osmanlı sanatında ne gibi gelişmeler olduğu karşılaştırmalı olarak ele alınacak ve özellikle Batılılaşma / Modernleşme / Çağdaşlaşma dönemi olarak adlandırılan Geç Dönem Osmanlı mimarisindeki yansımaları vurgulanırken, Osmanlı Sanatı’nın da Avrupa Sanatı üzerindeki etkilerine değinilecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
AREL, A., 18.İstanbul Mimarisinde Batılılaşma Süreci,İstanbul 1975. KUBAN, D.,Türk Barok Mimarisi Hakkında Bir Deneme, İstanbul 1954. KUYULU, İ.,Kara Osman-oğlu Ailesine Ait Mimari Eserler, Ankara 1992. COLES, P.,Ottoman Impact on Europe, London 1968. FLETCHER, B.,A History of Architecture, London, Athlone 1961. GARDNER, H.,Art Through the Ages, New York,Harcourt Brace 1948. GOMBRICH, E.H. (Çev.B.Cömert), İstanbul 1992. JANSON, H.W.,History of Art, London 1991. WATKIN, D.,Art History of Western Architecture, London 1992.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr