Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201246022017Osmanlıda Batılılaşma IIZorunlu243
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğrencilere Batılılaşma dönemi Osmanlı sanatının üslupsal gelişimi ve üslup analizi konusunda bilgi kazandırmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. İnci Kuyulu Ersoy
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
Osmanlıda Batılılaşma hareketleriyle başlayan siyasi ve sosyal değişimlerin kültür ve sanat ortamına etkileri üzerinde durulacak ve bu bağlamda ortaya konan sanat eserleri ele alınacaktır. Ele alınan sanat eserleri üzerinden sanatçı ve üslup sorunlarıyla birlikte Osmanlı sanatındaki değişimler, bölgesel farklılıklar da göz önüne alınarak irdelenecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
CEZAR, M., Sanatta Batı'ya Açılış ve Osman Hamdi, İstanbul 1971. ÇELİK, Z., 19. Yüzyılda Osmanlı Başkenti Değişen İstanbul, İstanbul 1998. KUBAN, D., Türk Barok Mimarisi Hakkında Bir Deneme, İstanbul 1954. HAMADEH, S., Şehr-i Sefa 18. Yüzyılda İstanbul, İstanbul 2010.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr