Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201246062017Batı Anadolu Bizans Mimarisi Açısından Bölgedeki Arkeolojik Kazılar IIZorunlu243
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Batı Anadolu’daki Erken Bizans sonrası yaşamı ile Orta ve Geç Bizans mimarisiyle ilgili bilgi veren arkeolojik kazıların araştırılması ve bu bağlamda kazılar ışığında bölgedeki Bizans mimarisinin kavranması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Zeynep Mercangöz
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Batı Anadolu’daki arkeolojik kazılar ışığında Orta ve Geç Dönem Bizans mimarisinde tercih edilen plan tipi, kullanılan yapı teknikleri ve elemanlarının gelişimi üzerinde durularak bu bağlamda bölgesel farklılıkların belirlenmesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• H. Buchwald, From, Style and Meaning in Byzantine Church Architecture, USA, 1999. • S. Eyice, Son Devir Bizans Mimarisi, İstanbul, 1980. • C. Foss – D. Winfild, Byzantine Fortifications, Pretoria, 1986 • C. Mango, Byzantine Architecture, NewYork, 1974. • C. Mango, Byzantine Brick American Journal of Archeology, Vol 54, No 1, NewYork. • Y. Ötüken, Bizans Duvar Tekniğinde Tektonik ve Estetik Çözümler, Vakıflar Dergisi XXI, İstanbul, 1990 • Z. Mercangöz, Batı Anadolu’daki Türk Yapılarının Duvar Tekniği ve Tuğla Süslemelerin Kaynağı Üzerine Düşünceler, 9. Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi, Ankara, 1995, s.486 • Z. Mercangöz, Bafa Gölü Kirselik’teki Manastır Kilisesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Dergisi V, İzmir, 1990. • Z. Mercangöz, Batı Anadolu’da Geç Dönem Bizans Mimarisi, H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir, 1985. • A.V. Millingen, Byzantine Churches in Costantinople, London, 1912.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr