Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201396012014Tarihin Kaynakları IIIZorunlu236
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öncelikli olarak Osmanlı Devleti tarihinin yazımında kullanılan yazılı kaynaklar değerlendirilecektir. Bu kapsamda arşiv belgeleri, kronik, seyahatname, epigrafik malzeme vb. türlerdeki kaynaklar ele alınacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Vehbi GÜNAY
Öğrenme Çıktıları
1Osmanlı tarih kaynaklarının türlerini öğrenebilme,
2Ülkemizde bulunan Osmanlı tarih kaynaklarının nitelik ve niceliklerini öğrenebilme,
3Yurtdışında bulunan Osmanlı tarihi kaynakları hakkında bilgi sahibi olabilme,
4Mevcut araştırmalarda kullanılan kaynakların tespit ve kullanımını değerlendirebilme,
5
6
7
8
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
519
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
- Osmanlı tarihinin Türkçe kaynakları, - Osmanlı tarihinin yurtdışında ve yabancı dildeki kaynakları, - Arşiv ve kütüphane malzemesinin dışındaki kaynaklar, - Kaynakların tarih yazımında kullanımı,
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Osmanlı tarih kaynakları nelerdir?Giriş
2Arşivler ve arşiv malzemesiDers anlatma
3Türkçe arşiv kaynaklarıDers anlatma
4Osmanlı tarih yazarları ve eserleriDers anlatma
5Yurtdışı arşiv ve kütüphanelerDers anlatma
6Yabancı dillerdeki kaynaklarDers anlatma
7Vize
8Edebi türlere ait kaynaklarDers anlatma
9Edebi türlere ait kaynaklarDers anlatma
10Epigrafik kaynaklarDers anlatma
11Kaynaklara dayalı çalışmalarDers anlatma
12Kaynak çalışmalarının irdelenmesiDers anlatma
13Örnek bir çalışma oluşturmaDers anlatma
14Çalışmanın SunumuDers anlatma
15Genel DeğerlendirmeDers anlatma
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Franz Babinger, Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, Çev. C. Üçok, İstanbul 1992. 2. Erhan Afyoncu, Osmanlı Tarihi Araştırma Rehberi, İstanbul 2007. 3. M. S. Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik), İstanbul 1998. 4. Suraiya Faroqhi, Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir ?, İstanbul 1999. 5. Halil İnalcık, Devlet-i Aliyye, C. I-II, İstanbul 2009, 2014. 6. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, Ankara 1992. 7. Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu, Ankara 1979. 8. N. Öztürk-M. Yıldız, İmparatorluk Tarihinin Kalemli Muhafızları, İstanbul 2013. 9. Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildirileri, Ankara 2011. 10.Balkanlar ve İtalya’da Şehir ve Manastır Arşivlerindeki Türkçe Belgeler Semineri, Ankara 2003.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14342
Proje Hazırlama11515
Proje Sunma11515
Bireysel Çalışma10440
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr