Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201396022014Tarihin Kaynakları IVZorunlu246
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Dersin Amacı
Dersin amacı, 20. Yüzyıl Türk tarihini yerli ve yabancı kaynaklar, basın, hatırat ve sözlü tarih kapsamında ele almaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Mevlüt Çelebi
Öğrenme Çıktıları
1Alana ilişkin temel araştırma problemleri hakkında bilgi sahibi olabilme (PÇ: 1, 3, 7, 10)
2Problem tespit edip çözebilecek bilgi ve donanımı kazanma (PÇ: 2, 7, 9, 12)
320. yüzyıl Türk tarihinin yerli ve yabancı kaynaklarını analiz edebilme. (PÇ:4, 6, 9, 11)
4
5
6
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Osmanlı Devleti’nin son dönemi ve Cumhuriyet tarihinin ana kaynakları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ana kaynaklar hakkında giriş mahiyetinde bilgiDerse giriş
2Osmanlı Devleti'nin son dönemindeki kaynaklarTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
3Milli Mücadele dönemi kaynaklarıTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
4Cumhuriyet Tarihinin kaynaklarıTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
5ATASE Arşivi Teorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
6Cumhurbaşkanlığı ArşiviTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
7Ara Sınav
8Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü ArşiviTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
9Cumhuriyet ArşiviTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
10TBMM ArşiviTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
11Kurum ArşivleriTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
12Önemli gazetelerTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
13Hatıra ve monogrofilerTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
14Sözlü Tarih çalışmalarıTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
15Yakın dönem Türk tarihi ile ilgili yabancı arşivlerTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Semih E. Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Kaynakları, Ankara 2010. 2. Nuri Köstüklü, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Araştırmaları, Konya 2013. 3. Belleten, 4. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi 5. Atatürk Yolu
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav155
Derse Katılım155
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5945
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14570
Okuma14456
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)181
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr