Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201335462016Araştırma Teknikleri ve EtikZorunlu126
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bilim, sosyal ve beşeri bilimler, tarih ve metodoloji üzerinde durularak, ortaya konulan farklı yaklaşımlar ve ekollere temas edildikten sonra, Türk tarih araştırmalarında uygulanan yöntemler, temel sorunlar ve çözüm önerileri ve bilimsel etik üzerinde durulacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Öncelikle, bilim, sosyal ve beşeri bilimler ve tarih alanda ortaya konulan farklı yaklaşımlar ve ekollere temas edildikten sonra, tarihin sosyal bilimler arasında gerek bağımsız, gerekse ilişkili olduğu diğer bilim dallarıyla birlikte ortaya koyduğu metodlar gözden geçirilecektir. Bununla birlikte, özellikle Türk tarihinin bütününü veya analitik yaklaşımla ele alınacak olan belirli kesitlerini incelerken uygulanan araştırma yöntemleri üzerinde durulacaktır. Teorik bilgi yanında, derslerin akışına paralel olarak, tez, kitap, makale ve bildiri örnekleri üzerinde yapılacak incelemelerle Türk tarihine ilişkin araştırmalarda karşılaşılan temel problemler ve çözümleri tespit edilmeye çalışılacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. BURKE, Peter, Tarih ve Toplumsal Kuram, İstanbul, 1994. 2. SKOCPOL, Theda,(Ed.), Tarihsel Sosyoloji, İstanbul 2002. 3. COLLINGVOOD, R. G., Tarihin Tasarımı, Ankara 1996. 4. Zeki Velidi Togan, Tarihte Usûl, İstanbul 1981. 5. Z. Abidin Kızılyaprak (haz),Tarih yazımında Yeni yaklaşımlar: Küreselleşme ve Yerelleşme, İstanbul 2000. 6. Ali Birinci, Tarihin Kara Kitabı: Tarihçiliğimizde Usul ve Ahlak Meselesi, Ankara 2014. 7. David B. Resnik, Bilim Etiği, İstanbul 2004.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr