Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
FENDRSEM1Seminer IZorunlu126
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
dersin amacı, sosyoloji öğrencilerinin toplumsal bir olguyu araştırma, seminer raporu şekline getirme ve sunmasını sağlamaktır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Aylin Nazlı
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Çeşitli sosyolojik olguların analizi ve tartışılması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Bauman, Z. Sosyolojik Düşünmek, Ayrıntı Yay. İst, 2002., Aydınlanmanın Diyalektiği-Felsefi Fragmanlar II, Kabalcı Yay. İst. 1996 Durkheim, E. Sosyolojik Metodun Kuralları, Bauman, Z. Yasa Koyucular ve Yorumcular, Metis Yay. İst 1995., Foucault, M., Hapishanenin Doğuşu, İmge Kitab. Ank. 2000., Diyalektiğin Dansı, B. Ollman, Yordam yay., Boudrillard, J. (1997) Tüketim Toplumu, Ayrıntı Yay., Erkek Akıl, Ayrıntı yay., İst., Modernite versus Postmodernite, (1993) Der.M. Küçük, Vadi yay., İst., Giddens, A. (1994) Modernliğin Sonuçları, Ayrıntı yay., İst., Wagner, P. (1996) Modernliğin Sosyolojisi, Sarmal yay., İst.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr