Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
FENDRTEZONETez ÖnerisiZorunlu2316
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Dersin Amacı
Bu dersin amacı doktora programı öğrencisinin tez önerisini hazırlamasıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Tez önerisinin ana sorusu, alt soruları ve /veya hipotezlerini litetatür ve arka planı ile oluşturabilir.
2Ana soru / hipotezlerine uygun şekilde çalışma yöntemi tasarlayabilir.
3Veri analizi ve rapor planlaması yapabilir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Araştırma sorusu/ hipotez oluşturmadan başlanarak bir tez önerisi hazırlama süreci (yöntem, araç gereç, etik kurul, zaman planı v.b) uygulanacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Araştıma sorusu / Hipotez
2Araştıma sorusu / Hipotez
3Araştıma sorusu / Hipotez
4Araştırma deseni
5Araştıma deseni
6Evren- Örneklem
7Evren- Örneklem
8Veri toplama araçları
9Veri toplama araçları
10Veri toplama araçları
11Zaman planı
12Bütçe
13Etik konular
14Tez Önerisi taslağı I
15Tez önerisi taslağı II
16Taslağın sunumu
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım16464
Bireysel Çalışma1180180
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)244
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
ÖÇ1                           
ÖÇ2                           
ÖÇ3                           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr