Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9105026012017Sürdürülebilirlik BilinciZorunlu117
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Sürdürülebilirlik bilinci dersinin amacı; öğrencilerin, günlük yaşamdaki tercihlerde ekoloji kavramı ile ilişkilerini kavrayabilmesini, sürdürülebilirlik üzerine bilgi ve deneyim kazanabilmesini, ekosisteme olumsuz etkileri tanıyabilmesi, sorunların nedenlerini sonuçlarını açıklayabilmesini, olası çözüm yollarını araştırmasını, günlük yaşamda bilinçli sürdürülebilirlik değerlendirmesi yapabilmesini sağlamak ve denemeleri günlük hayatta uygulamaya geçirmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. M. Zeki HAZNEDAROĞLU
Öğrenme Çıktıları
1Sürdürülebilirlik kavramını ve ekoloji öğelerini açıklayabilme.
2Çevre konusunda önemli başlıkları tanımlayabilme, sürdürülebilirlik üzerine bilgi verebilme.
3İnsan, doğa, canlı çeşitliliği ilişkisini yorumlayabilme.
4Ekosistemleri tanıma, döngüleri değerlendirebilme.
5Enerji kaynaklarını açıklayabilme ve olası sorunlarla ilişkilendirebilme.
6Kimyasallar, endüstriyel kirlilik ve alternatifleri yorumlayabilme
7Küreselleşme, gıda kaynakları ve iklim değişikliğini değerlendirebilme.
8Sürdürülebilir dünya, ekolojinin uluslararası karakterlerini açıklayabilme.
9Günlük hayata sürdürülebilirlik denemeleri uygulamaları.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sürdürülebilirlik kavramını ve ekoloji öğeleri; insan ve doğa ilişkisi; canlı çeşitliliği; ekosistemler ve döngüler; enerji kaynakları; çevresel sorunlar; küresel ısınma; kimyasallar ve ekosistemlere etkileri; endüstrileşme, kirlilik ve alternatifler; küreselleşme, gıda kaynakları ve yaşam; sürdürülebilir dünya, ekoloji; günlük hayata sürdürülebilirlik denemeleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İnsanlar ve doğa
2Dünya, çevre, ekoloji, etik
3Ekosistemler
4Belli başlı ekosistem sorunları
5Biyoçeşitlilik
6Ekolojik ilişkiler
7Sağlıklı ekoloji, sağlıklı insan
8Ara sınav
9Küreselleşme
10İklim
11Gıda
12Enerji
13Kimyasallar
14Sürdürülebilirlik
15Çevre perspektifleri, ne yapılabilir
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Çevre ve Ekoloji” Mine Kışlalıoğlu, Firket Berkes 2. “Ekoloji ve Çevre Bilimleri” Mine Kışlalıoğlu, Firket Berkes 3. “Çevre Bilimi Sürdürülebilir Dünya” Editör: Ümit Erdem 4. “Ekoloji Çevre Biyolojisi” Ahmet Kocataş 5. “Ekoloji” Richard Spurgeon 6. “Çöp ve geri dönüşüm” Stephanie Turnball
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Bireysel Çalışma14570
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma14456
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)224
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
ÖÇ1544454123234454321233442334
ÖÇ2434454233234454321233442334
ÖÇ3334543122211443211233432212
ÖÇ4344544222212443211233432213
ÖÇ5344543333333244332242333213
ÖÇ6344543333333243411242233213
ÖÇ7344543333333244411242233214
ÖÇ8344543222233244411243234115
ÖÇ9434432111123134411153455115
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr