Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9105026022017Enerji, Çevre ve SürdürülebilirlikZorunlu128
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencilerin, enerjinin çevre ve sürdürülebilirlik kavramları ile ilişkilerini anlayabilmelerini sağlamaktır. Bu kapsamda,ders, öğrencilerin enerji üretim ve kullanım biçimlerini kavrayabilmeleri, enerjiye yönelik teknik/politik/ekonomik seçimlerin nedenlerinianlayabilmelerini ve bu seçimlerin çevresel etkilerini ön planda tutarak değerlendirebilmelerini hedeflemektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Jale YANIK
Öğrenme Çıktıları
1Enerjinin temel prensiplerini anlama,
2Enerji üretim teknolojileri ve çevresel etkiler konularında bilgi sahibi olma
3Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarının herbirinin kaynak tükenimi ve çevresel etkisinin boyutunun bilinmesi.
4
5
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sürdürülebilirlikle ilgili temel kavramlar. Enerji Üretimi ve Tüketimi Yönleri, Enerji Arz ve Kullanımının Ulusal ve Küresel Modelleri. Enerji kaynaklari, yenilenemez ve yenilenebilir enerji teknolojileri. Enerji verimliligi. Enerjinin bölgesel, ulusal ve global etkileri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sürdürülebilirlik kavramının temel prensipleri
2Enerji üretim ve tüketim görünümü, ulusal ve global enerji arz ve kullanımı
3Enerji üretim ve tüketim görünümü, ulusal ve küreselenerji arz ve kullanımı
4Yenilenemez enerji teknolojileri
5Yenilenemez enerji teknolojileri
6Yenilenebilir enerji teknolojileri
7Yenilenebilir enerji teknolojileri
8Ara Sınav
9Enerji verimliligi
10Enerjinin çevresel etkilerini değerlendirmede kullanılabilecek temel araçlar ve teknikler
11Enerjinin yerel, bölgesel ve küresel çevresel etkileri
12Yaşam Döngüsü Analizi
13Enerji, çevre ve sürdürülebilirlik arasındaki ilişki
14Sunum
15Sunum
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Ibrahim Dincer and Marc A. Rosen (Eds.)”Exergy. Energy, Environment and Sustainable Development” Elsevier,ISBN: 978-0-08-097089-9,2013 2.Mohammad Aslam Uqaili l Khanji Harijan “Energy, Environmentand Sustainable Development” SpringerWienNewYork, ISBN 978-3-7091-0108-7, 2012 Helper Book(s): Power Point presentation handouts and lecture notes Related links in internet
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav12020
Final Sınavı12020
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik14114
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma10440
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12828
Okuma14456
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)240
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
ÖÇ1                  5        
ÖÇ2    42                     
ÖÇ3    42                     
ÖÇ4                           
ÖÇ5                           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr