Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9202025012016Psikolojik Danışma Beceri ve TeknikleriZorunlu117
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilerin psikolojik danışma becerilerini kazanmaları ve psikolojik danışma becerilerinin psikolojik danışma sürecindeki rol ve işlevlerini kavramaları amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. D. Yelda Kağnıcı
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Yardım Beceri Modelleri, Psikolojik Danışma Süreci ve Temel Beceriler, İleri Düzey Beceriler, Kavramlaştırma Modelleri,
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ivey, A. E., & Ivey, M. B. (2003). Intentional interviewing and counseling. Facilitating client development in a multicultural society (5th Ed.). Pasific Grove: Brooks/Cole. Cormier, S. & Hackney, H. (1993). The professional counselor : A process guide to helping. Boston: Allyn and Bacon. Egan, G. (1994). Yardım becerileri alıştırmaları. Çeviren: Füsun Akkoyun. Ankara: Form Ofset. Evans. D. R., Hearn, M. T., Uhlemann, M. R., & Ivey, A. E. (1998). Essential interviewing. A programmed approach to effective communication (5th Ed.) Pasific Grove: Brooks/Cole. Hackney, H., & Cormier, S. (2008). Psikolojik danışma ilke ve teknikleri: Psikolojik yardım süreci el kitabı (T. Ergene, S. Aydemir Sevim Çev.). Ankara: Mentis Yayıncılık (Original eser 2005 yılında basılmıştır). Hill, C. E. & O’Brien, K.M. (1999). Helping skills: Facilitating exploration, insight and action. Washington, DC: American Psychological Association. Voltan-Acar (2003). Terapötik iletişim. Kişilerarası ilişkiler (Geliştirilmiş 4. Baskı). Ankara: US-A Yayıncılık
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr