Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9202065442016Bireyle Psikolojik Danışma UygulamasıZorunlu126
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; bireyle psikolojik danışma sürecinde terapötik koşulları sağlamalarını, bireyle psikolojik danışmanın evrelerine uygun terapötik becerileri sergileyebilmelerini, gerçek danışanlarla yürüttükleri bireyle psikolojik danışma oturumlarını başlatma ve bitirme ilke ve kurallarını uygulayabilmelerini, danışana uygun psikolojik danışma müdahalelerinde bulunabilmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. D. Yelda Kağnıcı
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Terapötik beceriler. Bireyle psikolojik danışma konuları. Psikolojik danışma oturumlarıyla ilgili öğrencilere süpervizyon verilmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Acar, N. V. (1994).Terapötik iletişim (Kişilerarası ilişkiler) (2. Baskı). Ankara: Ertem Matbaacılık. Carkhuff, R. (1986). The art of helping (5th Ed.). Ambers: Human Resource Development Press, Publishers of Human Technology. Cormier, S. & Hackney, H. (1999). Counseling strategies and interventions. Boston: Allyn and Bacon. Egan, G. (1998). The skilled helper: A problem-management approach to helping. (6th ed.) Pacific Groove: Brooks/Cole. Hill, C. E. & O’Brien, K.M. (1999). Helping skills : Facilitating exploration, insight and action. Washington, DC: American Psychological Association.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr