Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9202026012016İleri Psikolojik Danışma Kuram ve TeknikleriZorunlu237
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenciler; psikolojik danışma becerilerini, müdahalelerini ve stratejilerini psikolojik danışma kuramlarına uygun olarak kendine özgü bir tarzla etkili biçimde uygulayabileceklerdir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Süleyman DOĞAN
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Etkili bir psikolojik danışma yardımı sunma, Geçmişe ve bağlama odaklanan psikolojik danışma kuram ve teknikleri, Duygu ve duyumlara odaklanan psikolojik danışma kuramları, Düşünceye odaklanan psikolojik danışma kuramları,Eyleme odaklanan psikolojik danışma kuramları,Bütünleştirilmiş ve Eklektik psikolojik danışma kuramları,Tedavi Sistemleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Seligman, L. (2006). Theories of counseling and psychotherapy: Systems, strategies and skills. New Jersey: Pearson, Merrill, Prentice Hall. Corsini, R.J., Wedding, D. & Dumont, F. (2008). Current psychotherapies. CA : Thomson Brooks/Cole. Corey, Gerald. (2005). Theory and practice of counseling and psychotherapy. Southbank: Brooks/Cole. Corey, Gerald. (2005). Student manual: Theory and practice of counseling and psychotherapy. Southbank: Brooks/Cole. Sommers-Flanagan, J., Sommers-Flanagan, R. (2004). Counseling and psychotherapy theories in context and practice : Skills, strategies, and techniques. Wiley & Sons. Capuzzi,D. & Gross, D.R. (2007). Counseling and psychotherapy: Theories and interventions. New Jersey: Pearson, Merrill, Prentice Hall.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr