Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9202026022016İleri Grupla Psikolojik Danışma ve UygulamasıZorunlu246
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenciler, grupla psikolojik danışma kuram ve süreçlerine dayalı olarak kendilerine özgü liderlik tarzıyla en az 12 haftalık bir grupla psikolojik danışma sürecini yönetebileceklerdir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Süleyman DOĞAN
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Grupla Psikolojik Danışmaya giriş ve genel bir bakış Temel liderlik becerileri: Grubu çalışmaya başlatmak İleri liderlik becerileri: Grubu bilinmeyen sulara taşımak Profesyonel Standartlar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Chen, M., & Rybak, C. J. (2004). Group leadership skills. United States: Thomson: Brooks/Cole Corey, G. (2008). Theory and practice of group counseling. (7th. Ed.). Pasific Grove: Brooks/Cole. Corey, G., Corey, M. S., Callanan, P., & Russell, J. M. (2004). Group techniques. (3rd. Ed.). Pasific Grove: Brooks/Cole. Corey, M. S., & Corey, G. (2006). Groups: process and practice. (7th. Ed.). Pasific Grove: Brooks/Cole. Carroll, M. R. (2008). Grupla psikolojik danışmanın öğeleri. Kavramlar, ilkeler ve uygulamalar. Çev. Süleyman Doğan, Ilgın Başaran, Mine Aladağ, Barış Yaka. Ankara: Pegem A Akademi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr