Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9401026012019Çağdaş Psikolojik Danışma KuramlarıZorunlu117
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin çağdaş psikolojik danışma yaklaşımları (terapiler) hakkında bir anlayış kazanarak kendi kişilik özelliklerine uygun yaklaşımı/yaklaşımları keşfetmelerini; temel görüşme ve psikolojik danışma teknikleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Süleyman DOĞAN
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Psikoterapilerin tanımı ve karşılaştırılması. Psikoanalitik terapiler. Psikodinamik terapiler.Varoluşçu terapiler. Birey merkezli terapi. Gestalt ve yaşantısal terapiler. Kişilerarası terapiler. Maruz bırakma terapileri. Davranışçı terapiler. Bilişsel terapiler. Sistem terapileri. Cinsiyete duyarlı terapiler. Çok kültürlü terapiler. İnşaacı terapiler. Bütüncül ve eklektik terapiler. Karşılaştırmalı sonuçlar. Psikoterapinin geleceği.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Capuzzi, D., Gross, D.R. (2007). Counseling and psychotherapy: Theories and interventions. New Jersey: Pearson, Merill, Prentice Hall. Corey,G. (2005). Theory and practice of counseling and psychotherapy. (7th ed.) Brooks/Cole Thomson Learning. Corey,G. (2005). Students manual: Theory and practice of counseling and psychotherapy. Southbank: Brooks/Cole. Corsini, R. J., Wedding, D., Dumont, F. (2008). Current psychotherapies. CA: Thomson Brooks / Cole. Prochaska, J. O., Norcross, J. C. (2007). Systems of psychotherapy: A transtheoritical analysis. (6th ed.). Pasific Grove, CA: Brooks / Cole. (Ders kitabı). Sommers-Flanagan, J., Sommers-Flanagan, R. (2004). Counseling and psychotherapy theories in context and practice: Skills, strategies, and techniques. Wiley & Sons.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr