Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9401026022019Bireyle Psikolojik Danışma UygulamasıZorunlu126
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; öğrencilerin süpervizyon altında gerçek danışanlarla psikolojik danışma yaparak psikolojik danışma sürecini yaşantısal olarak kavramalarını ve psikolojik danışma becerilerini kazanmalarını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. D. Yelda Kağnıcı, Assist. Prof. Dr. Mine Aladağ, Assist. Prof. Dr. Zeynep Cihangir Çankaya, Lect. Dr. Serkan Denizli, Lect. Dr. Barış Yaka, Lect. Dr. Hanife Pehlivan
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
“RPD 234 Rehberlik ve Psikolojik Danışma”, “RPD 309 Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri”,“RPD 302 Psikolojik Danışma Kuramları” derslerini başarılı olarak tamamlamış olmaları önerilir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Temel psikolojik danışma beceri ve tekniklerini kullanarak gerçek danışanlarla en az 10 oturum bireyle psikolojik danışma yapma; psikolojik danışma uygulamasına ilişkin süpervizyon alma
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
YARARLANILABİLECEK KAYNAKLAR: Cormier, S. & Hackney, H. (1999). Counseling strategies and interventions. Boston: Allyn and Bacon. Egan, G. (1998). The skilled helper: A problem-management approach to helping. (6th ed.) Pasific Groove: Brooks/Cole. Egan, G. (1994). Psikolojik danışmaya giriş. (Editör: Füsun Akkoyun). Ankara: Form Ofset. Hackney, H. & Cormier, S. (2008). Psikolojik danışma ilke ve teknikleri: Psikolojik yardım süreci el kitabı. (T. Ergene, S. Aydemir Sevim Çev.). Ankara: Mentis Yayıncılık. (Orijinal eser 2005 yılında basılmıştır). Hill, C. E. & O’Brien, K. M. (1999). Helping skills: Facilitating exploration, insight and action. Washington, DC: American Psychological Assosication. Ivey, A. E. (1999). Intentional interviewing and counseling. California: Brooks/Cole. Meier, S. T., & Davis, S. R. (2006). Psikolojik danışma: Temel öğeler. (S. Doğan (Ed.), D. Y. Bektaş, E. Ö. Kocabaş, S. Denizli, Çev.). Ankara: Pegem Yayıncılık. (Orijinal çalışma basım tarihi, 2005)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr