Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9401026162019Psikolojik Danışmada Araştırma ve Yayın Yapma (E)Zorunlu246
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenciler,insan davranışlarının gelişimini, öğrenme süreçlerini, bellek, duyu, algı gibi ana kavramları tanımlamakta ve anlamaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Ayşegül Bilge
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Davranış ve davranış temellerinin tanımlanması, ege savunma mekanizmalarının tanımlanması, güdü, duyu, duygu, algı ve bilinç kavramlarını tanıma, öğrenme ve bellek süreçlerinin tanımlanmasıdır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Varan A. Psikolojiye Giriş Dersi Notları., E.Ü. Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İzmir, 2001. 2.Morris C. G. Psikolojiyi Anlamak (Psikolojiye Giriş). Türk Psikologlar Derneği Yayınları, No:23, 1. Baskı, Ankara, 2002 3.Erdem S. Psikoloji Ders Kitabı., Fil Yayınları, İstanbul, 1992., 1990.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Proje Hazırlama1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr