Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
1959002192009ENFORMATİKSeçmeli232
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin html (hypertext markup language) dili hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanması, web sayfası oluşturma ve oluşturulan web sitesinin yayınlanması için gerekli işlemlerin bilinmesi, Frontpage ve Dreamweaver programları kullanarak web sayfası hazırlayabilmesi, Photoshop ve Corel Draw programları kullanarak web sayfasında kullanılacak fotoğraf ve grafik işlemlerinin yapılabilmesinin sağlanmasıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör. Tolga ÇELİK
Öğrenme Çıktıları
1HTML dilinin temel kodlamasını yapabilme
2Web sitesi yayınlama ilkelerini bilebilme
3Frontpage programını kullanabilme
4Dreamweaver programını kullanabilme
5Photoshop kullanarak fotoğraf işleme yapabilme
6Photoshop kullanarak grafik ve yazı tasarımı yapabilme
7Corel Draw kullanarak vektörel tasarım yapabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
HTML dili, Web sitesi yayınlama. Frontpage and Dreamweaver. Photoshop ve Corel Draw kullanma.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1HTML dili hakkında bilgi verme, temel kodların anlatımı Kodlama mantığının anlatımı
2Web sitesi yayınlama ilkelerinin anlatılması site yayınlama işlemleri
3Frontpage programının tanıtımı ve temel özellikleri Rehberli program kullanımı
4Link ekleme, tablo ekleme, kayan yazı ekleme Rehberli program kullanımı
5Örnek Uygulama Yardımsız Sayfa Çalışması
6Dreamweaver programının tanıtımı ve Frontpage programında yapılan işlemlerin burada nasıl yapılabileceğini ve farklılıklarının anlatımı Rehberli program kullanımı
7Genel Tekrar Örnek Çalışmalar
8Arasınav
9Photoshop programının tanıtımı ve genel özelliklerinin anlatımı Rehberli program kullanımı
10Fotoğraf üzerinde yapılabilecek işlemlerin örnek fotoğraflar üzerinden anlatımı Rehberli program kullanımı
11Efektli Yazı oluşturma, buton ve logo tasarımı Rehberli program kullanımı
12Örnek Uygulama Yardımsız Problem Çözümü ve Grafik İşlemleri
13Corel Draw programının tanıtımı ve genel özelliklerinin anlatımı Rehberli program kullanımı
14Vektörel tasarım çalışmaları Rehberli program kullanımı
15Örnek Uygulama Yardımsız Fotoğraf İşleme İşlemleri
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Gümüştepe, Yavuz; Macromedia Dreamweaver 3 İle Web Tasarımı, Türkmen Kitapevi, 2000 Balaban, Erkan; Web Tasarım Kılavuzu, Pusula Yayıncılık, 2006 Gürkan, Osman; HTML ve XHTML, Nirvana Yayınları, 2009 Fraser, Bruce; Photoshop CS2 Uzmanlar İçin, Alfa Yayınları, 2006 Cesur, Hatice; Corel Draw X4, Pusula Yayıncılık, 2008 Pekgöz, Numan, Web’de Erişilirlik, XHTML ve CSS, Pusula Yayıncılık, 2006 Blake, Bonnie; Macromedia Flash MX Yetkili Kılavuzu, Alfa Basım Yayım Dağıtım, 2002
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)68
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ11         
ÖÇ2  2       
ÖÇ3    2     
ÖÇ4          
ÖÇ5     2    
ÖÇ6      3   
ÖÇ7        2 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr