Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
1959002222009BİLİŞİM AĞLARI VE VERİ HABERLEŞME.Seçmeli243
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Veri iletişimi tekniklerindeki ilkeleri kavrayabilme Bilişim ağları ve işlevleri hakkında bilgi sahibi olma. Ağ mimarileri, protokoller ve katmanlar hakkında bilgi sahibi olma. Yerel alan ağları (LAN) ve büyük alan ağları (WAN) yapılarını kavrayabilme. İnternet protokolleri ve işlevlerini tanıyabilme.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Instructor Seyhan COŞKUN
Öğrenme Çıktıları
1Ağ protokolleri ve katmanlı mimariyi öğrenebilme
2LAN’lar ve WAN’ların standartları ve teknolojilerini öğrenebilme.
3TCP/IP protokolleri standart özelliklerini kavrayabilme ve açıklayabilme.
4Veri iletişiminin temel kavramları hakkında bilgi sahibi olur.
5Standart ağ topolojileri ve cihazlarını öğrenebilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Verilerin kodlanması. Hata yakalama ve düzeltme. Modemler ve arabirim standartları. Ağların sınıflandırılması. Katmanlı protokoller. LAN standartları. LAN teknolojileri. WAN teknolojileri. TCP/IP protokolleri. IP ağ adreslemesi. DNS servisi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Verilerin kodlanması Rehberli problem çözümü
2 Hata yakalama teknikleri Rehberli problem çözümü
3Hata düzeltme teknikleri.Rehberli problem çözümü
4 Data Haberleşmesi arabirim standartları. Data haberleşme setleri uygulamaları
5Bilgisayar ağlarının sınıflandırılması ve katmanlı protokoller Rehberli problem çözümü
6OSI 7 katmanlı ağ mimarisiRehberli problem çözümü
7Ara Sınav
8LAN standartları. LAN protokol mimarisi LAN uygulaması
9Ethernet teknolojisi Ethernet uygulaması
10WAN teknolojileri. X-25 teknolojisi. Rehberli problem çözümü
11Frame Relay Rehberli problem çözümü
12ATM Rehberli problem çözümü
13TCP/ IP protokolleri kümesi Rehberli problem çözümü
14IP ağ adresleme ve yönlendirme Rehberli problem çözümü
15Teknik gezi LAN teknolojilerinin yerinde incelenmesi
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Coşkun, Seyhan (2010), Data Haberleşmesi ve Bilişim Ağları”, Ders notu, İzmir Yardımcı Kaynaklar: 1) Wayne Tomasi, “Elektronik İletişim Teknikleri”, Milli Eğitim Bakanlığı yayını. Prentice Hall yayınından çeviri. 2) Rıfat Çölkesen, Bülent Örencik, “ Bilgisayar Haberleşmesi ve Ağ Teknolojileri”, Papatya yayıncılık. 3) Yasin Kaplan, “ Veri Haberleşmesi Temelleri”, Papatya Yayıncılık 4) Adolfo Rodriguez, John Gatrell, John Karas, Roland Peschke, “ TCP/IP Tutorial and Technical Overview” , IBM Redbook, August 200 5) Roger L. Freeman, “ Telecommunication System Engineering”, 2. ed, Wiley&Sons 6) Roger L. Freeman, “ Telecommunication System Engineering”, 3. ed, Wiley&Sons 7) Roger L. Freeman, “ Telecommunication System Engineering”, 4.ed, Wiley&Sons 8)William Stallings, “Data and Computer Communications”, 5.ed, Prentice Hall Professional Technical, 1996 9) William Stalling, “Wireless Communication and Networks”, Fourth Edition, Pearson Publication Limited, 2004 DERS ARAÇLARI: Laboratuvar deney gereçleri, Bilimsel hesap makinesi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Rapor Hazırlama313
Bireysel Çalışma326
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Okuma326
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)82
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1335433333 
ÖÇ2335433333 
ÖÇ3335 33233 
ÖÇ4335 33233 
ÖÇ5335433333 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr