Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
1959002322014KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARSeçmeli242
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin, kalite, kalite kontrol, Toplam Kalite Yönetimi, TKY felsefesi,meslekleri ile ilgili Kalite Güvence Standartları ve bu standarlara ait sertifikasyon süreçlerini kavramalarını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Funda Gayretoğlu
Öğrenme Çıktıları
1Temel kalite terimlerini kavrayabilme
2Kalitenin işletme için önemini kavrayabilme
3Kalite geliştirme araç ve tekniklerini sorun çözme yöntemi olarak uygulayabilme
4Toplam Kalite Yönetimi prensiplerini kavrayabilme
5Kalite Güvence Standartlar Sistemini kavrayabilme
6Belgelendirme sürecini kavrayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Temel kalite terimleri, kalite kontrol gerek ve faydaları, istatistiksel kontrol diyagramları, standart ve standardizasyon, Toplam Kalite Yönetimi(TKY), TKY prensipleri, Kalite Güvence Standartları, ISO 9001:2008, ISO 14000, OHSAS 18000 Standartları, alınma süreçleri, faydaları. CE, CE alma süreci, CE ve kalite güvence standartlarının karşılaştırılması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Temel kalite terimleri
2Kalite kontrol yöntemleri
3Kalite kontrol gerek ve faydaları
4İstatistiksel kontrol diyagramları
5Standart ve standardizasyon
6Toplam Kalite Yönetimi kavramı
7Toplam Kalite Yönetimi prensipleri
8Arasınav
9Kalite Güvence Standartları
10ISO 9001:2008 standart şartları
11ISO 9001:2008 uygulanması ve belgelendirme aşamaları
12ISO 14001 standart şartları ve uygulanması
13OHSAS 18001 standart şartları ve uygulanması
14CE, ürüne vurulması, kalite güvence standartlarında farkı
15Proje sunumları
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: 1. Şimşek, M., 2000, Sorularla Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Standartları, Alfa Yayıncılık, İstanbul 2. TS-ENISO 9001 : 2008 Standardı YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Tekin, M., 2006, Kalite Güvence ve Standartlar, Günay Ofset, Konya
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Quiz40,52
Derse Katılım14228
Proje Hazırlama4416
Proje Sunma122
Okuma428
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)58
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1          
ÖÇ2          
ÖÇ3          
ÖÇ4          
ÖÇ5          
ÖÇ6          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr