Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
4111001142010TEMEL SANAT TASARIMISeçmeli122
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bireysel yaratıcılığı geliştirmek için doku renk arasındaki ilişkiyi kurmayı amaçlar.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Şükran Tümer
Öğrenme Çıktıları
1Temel sanat eğitiminde tekstil mataryallerinin karekter biçim ve renk ilişkilerinin öğrenilerek uygulanabilmesi.
2Temel sanat eğitimi ve tekstil tasarım çalışmalarında deneyim alışverişlerini öğrenebilme
3Tekstil el sanatı tekniklerini uygulayabilme
4Çalışma sonuçlarını kıyaslayabilme
5Tasarım sunumları yapabilme
6Yüzey tasarımı için proje geliştirebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Temel tasarımda farklı materyallerle doku ve renk çalışmaları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Temel tasarım çalışmaları (doku)Tekstil mataryeli ile ritmik uygulamalar( işleme )
2Dokuma tekniğiDokuma uygulaması
3Düğümleme tekniği Düğümleme tekniği uygulaması
4Makrome tekniğiUygulama
5İlmik tekniği Uygulama
6Boyama tekniği Uygulama
7Sunum Teknik araştırmaların sunumu
8Vize
9Guvaj boya ile kreatif renk çalışmalarıGuvaj boya ile iki boyutlu yüzey tasarımları
10Sulu boya tekniğiSulu boya ile yüzey tasarımları
11Kolaj Renkli kağıtlar ile yüzey tasarımı
12Renk kontrastları Açık- koyu renkler
13 Renk kontrastları Tamamlayıcı renkler
14Renk kontrastlarıBenzer renkler
15Sergi hazırlıklarıSergi hazırlıkları
16Sergi hazırlıklarıSergi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Giyim Süsleme Teknikleri - Perihan Y. ERONÇ - Milli Eğitim Basımevi – İSTANBUL H.Yakup ÖZTUNA,Görsel İletişimde Temel Tasarım,Güzel Sanatlar Matbaası A.Ş.,İstanbul,2007 Prof.Hatice Aslan Odabaşı,Grafik'te Temel Tasarım,Yorum Sanat Yayınları, İstanbul,2002 Dr.M.Işıngör,Prof.Dr.E.Eti,Prof.Dr.M.Aslıer,Resim-1 Temel Sanat Eğitimi; Resim Teknikleri,Grafik Resim,M.E.G.S.B.Devlet Kitapları,Türk Tarih Kurumu Basımevi,Ankara,1986 Linda Holtzschue(Çev.Fuat Akdenizli),Rengi Anlamak,Duvar Yayınları, İzmir,2009
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav144
Final Sınavı144
Derse Katılım15115
Uygulama/Pratik15115
Rapor Hazırlama12020
Rapor Sunma122
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9
ÖÇ13     355
ÖÇ23      54
ÖÇ3      454
ÖÇ43     454
ÖÇ5      455
ÖÇ6       33
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr