Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
4111002142010MODA PAZARLAMASeçmeli243
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrenciye ürün pazarlamak marka ve fiyatlandırma çalışmalarını incelemek ve dağıtım kanalları ve tutundurma çalışmalarını incelemek yeterlilikleri kazandırılacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. İnci Balcı
Öğrenme Çıktıları
1Marka ve fiyatlandırma çalışmalarını incelemek
2Dağıtım kanalları ve tutundurma çalışmalarını incelemek
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Pazarlama araştırmalarını incelemek, fiyatlandırma çalışmalarını incelemek, Türk hazır giyim sektörü moda pazarlama yapısı ve stratejilerini incelemek
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0Pazarlama araştırmalarını incelemek
1Pazarlama araştırmalarını incelemek
2Ürün oluşturma ve marka çalışmalarını incelemek
3Ürün oluşturma ve marka çalışmalarını incelemek
4Ürün oluşturma ve marka çalışmalarını incelemek
5Fiyatlandırma çalışmalarını incelemek
6Fiyatlandırma çalışmalarını incelemek
7Ara Sınav
8Dağıtım kanallarını tanımak ve incelemek
9Dağıtım kanallarını tanımak ve incelemek
10Tutundurma çalışmalarını tanımak ve incelemek
11Tutundurma çalışmalarını tanımak ve incelemek
12Türk hazır giyim sektörü moda pazarlama yapısı ve stratejilerini incelemek
13Türk hazır giyim sektörü moda pazarlama yapısı ve stratejilerini incelemek
14Türk hazır giyim sektörü moda pazarlama yapısı ve stratejilerini incelemek
15
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Şule Çivitçi; “Moda Pazarlama”, Asil Yayınevi, Ankara 2. Philip Kotler; “Soru ve Cevaplarla Günümüzde Pazarlamanın Temelleri” (Çev:Ümit Şensoy), Optimist Yayın Dağıtım, İstanbul, 2009 3. Philip Kotler ve Waldemar Pfoertsch; “B2B Marka Yönetimi”, Media Cat Yayınları, 2010 4. Öğretim elemanı ders notları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım11414
Uygulama/Pratik11414
Bireysel Çalışma16464
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)92
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9
ÖÇ1332112144
ÖÇ2         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr