Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
4111002212013İŞÇİ GÜVENLİĞİ VE İŞ SAĞLIĞISeçmeli232
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerde işçi güvenliği ve iş sağlığı ile ilgili konularda farkındalık yaratmak. Konu ile ilgili temel kuralları öğretmek ve gerektiğinde uygulayabilecek düzeye getirmek. Öğrencilerin işyeri güvenliği konusunda bilinçli olmalarını sağlamak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Sevda ALTAŞ
Öğrenme Çıktıları
1İşçi güvenliği ve iş sağlığı ile ilgili temel kavramları tanıyabilme.
2İşçi sağlığı ile ilgili iş hukuku mevzuatını kavrayabilme.
3İşyerlerinde oluşabilecek meslek hastalıklarına sebep olabilecek durumları fark edip onlara karşı önlem alabilme.
4İşyerinde olabilecek kaza ve yaralanmaların sebeplerini kavrayarak gerekli tedbirleri alabilme.
5İş kazaları sonrasında hukuki işleyişe hakim olmak
6İşyerinde çıkabilecek yangınlar için önlem alabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili temel kavramları, İşyeri güvenliğini ve iş güvenliğini tehdit edici unsurları, Meslek hastalıklarını, İş kazaları ve yaralanmaları, Yangını, İş kazalarında yapılacak hukuki işlemleri, İş güvenliği mevzuatı.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İş güvenliğinin tanımı, önemi ve amacı
2İşçi Sağlığı
3İşyeri güvenliği ve tehdit edici unsurlar
4İşyeri güvenliği ve tehdit edici unsurlar
5Takım tezgahlarında çalışma güvenliği
6Koruyucu araçlar
7Koruyucu araçlar
8Yangın
9Yangın
10Ara Sınav
11Meslek hastalıkları
12İş kazası
13İş kazasıÖdev sunumu
14Meslek hastalıklarıÖdev sunumu
15Meslek hastalıklarıÖdev sunumu
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
“İş sağlığı ve işçi güvenliği” modülü, Mesleki gelişim, 2011, MEGEP, Ankara İş güvenliği uzmanı eğitim notları, 2013, Ergon, İzmir
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11515
Derse Katılım14228
Performans13030
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)83
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9
ÖÇ15 4 5  3 
ÖÇ25 4 5    
ÖÇ35 4 5  3 
ÖÇ45 4 5  3 
ÖÇ55 4 5    
ÖÇ65 4 5  3 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr