Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
4111002182013MESLEK ETİĞİSeçmeli243
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Sevda ALTAŞ
Öğrenme Çıktıları
1Etik ve ahlak kavramlarını incelemek
2Mesleki etik ilkelere uymak
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Etik, ahlak ve meslek etiği kavramları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Etik ve ahlak kavramlarını incelemek
2Etik ve ahlak kavramlarını incelemek
3Etik sistemlerini incelemek
4Etik - toplum ilişkisi
5Etik sorgulama, toplumsal yozlaşma
6Meslek etiğini incelemek
7Meslek etiğini incelemek
8Meslek etiğini incelemek
9Ara Sınav
10Meslek etiğini incelemek
11Mesleki yozlaşma
12İş yerinde etik ortam sağlamak
13
14Öğrenci sunumları
15Öğrenci sunumları
16Öğrenci sunumları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• MEGEP, Tüm alanlar, Meslek Etiği, MEB, Ankara , 2006. • İşgüden B., Çabuk A., Meslek Etiği ve Meslek Etiğinin Meslek Yaşamı • Üzerindeki Etkileri, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayfa: 61-66.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11515
Derse Katılım14456
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)81
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9
ÖÇ1   35    
ÖÇ2   35    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr