Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
4111002232016BİLGİSAYARLI KALIP HAZIRLAMA IISeçmeli232
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
CAD sisteminin temel bölümlerinin tanıtılması (digitizer, çalışma alanı, plotter), seri beden tablosu ve kalıpları verilen giysinin seri kural tablosunun hazırlanması, kalıpların CAD sistemine aktarılması, kontrolü, düzeltilmesi konularında bilgi sahibi olunması, PDS’te kalıp tasarımı için gerekli bilgilerin öğretilmesi, kalıpların CAD sisteminde hazırlanılması ve serilendirilmesinin anlatılması, seri beden tablosu ve kalıpları verilen giysinin pastalının hazırlanması ve çizdirilmesi konularında öğrencinin uygulamalı olarak yetiştirilmesi, farklı giysi türlerinin kesim planlarının hazırlanması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Ar. Gör. Dr. Esra Zeynep YILDIZ
Öğrenme Çıktıları
1CAD sistemlerinin avantajlarını kavrayabilme
2Parametre ve pastala hazırlık dosyalarında verilen siparişlere uygun ayar yapabilme
3CAD sisteminde giysi kalıplarını serilendirebilme
4Bağımsız davranabilme ve karar verebilme becerisini kazanma
5CAD sisteminde giysi kalıbı hazırlayabilme
6Pastal planı hazırlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
CAD/CAM/CIM kavramları ve konfeksiyon sanayiinde kullanımı, CAD sisteminin ana birimleri, CAD sistemi içinde temel parametre dosyalarının ve standart dosyaların düzenlenmesi, Giysi kalıbı serilendirme yöntemleri ve seri kural tablosu hazırlığı, CAD sistemine kalıp girişi (digitizing) ve kalıp giriş hatalarını düzeltme, Temel kalıpların ve serilendirilmiş kalıpların kontrolü ve düzeltilmesi, CAD sisteminde PDS’te kalıp tasarımı, CAD sisteminde PDS’te tasarlanan kalıpları serilendirme, PDS’te kalıp kontrolu ve kalıp düzenleme, Pastala hazırlık işlemleri ve pastal yerleştirme, Plotter temel parametrelerinin düzenlenmesi, Kalıp ve pastal çizimi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1-CAD/CAM/CIM kavramları -Konfeksiyon sanayinde CAD/CAM sistemleri -CAD sisteminin ana birimleri -CAD sistemi içerisinde çalışma alanı hazırlanması-Bilgisayarda uygulamalı olarak yapılacaktır.
2-Standart dosyaların düzenlemesi -Temel parametre dosyalarının düzenlenmesi-Bilgisayarda uygulamalı olarak yapılacaktır.
3-Temel parametre dosyalarının düzenlenmesi-Bilgisayarda uygulamalı olarak yapılacaktır.
4-Seri kural tablosu hazırlığı -Digitizing -Kalıp giriş hatalarının düzeltilmesi-Bilgisayarda uygulamalı olarak yapılacaktır.
5-Seri kural tablosu hazırlığı -Digitizing -Kalıp giriş hatalarının düzeltilmesi-Bilgisayarda uygulamalı olarak yapılacaktır.
6-Seri kural tablosu hazırlığı -Digitizing -Kalıp giriş hatalarının düzeltilmesi-Bilgisayarda uygulamalı olarak yapılacaktır.
7-Pastala hazırlık işlemleri -Siparişi pastala çevirme -Bilgisayarda uygulamalı olarak yapılacaktır.
8-Pastal programında yer alan menülerin tanıtılması-Bilgisayarda uygulamalı olarak yapılacaktır.
9ARA SINAV
10-Pastal programında yer alan menülerin tanıtılması-Bilgisayarda uygulamalı olarak yapılacaktır.
11-Pastal planı hazırlama çalışmaları-Bilgisayarda uygulamalı olarak yapılacaktır.
12-Pastal planı hazırlama çalışmaları-Bilgisayarda uygulamalı olarak yapılacaktır.
13-Pastal planı hazırlama çalışmaları-Bilgisayarda uygulamalı olarak yapılacaktır.
14-PDS'te yer alan menülerin tanıtılması-Bilgisayarda uygulamalı olarak yapılacaktır.
15-PDS'te t-shirt kalıbı hazırlanması-Bilgisayarda uygulamalı olarak yapılacaktır.
16FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Pamuk, O., 2012, Gerber AccuMark V8: Temel İşlemler ve Pastal Hazırlama, Ege Üniversitesi Basımevi. 2. Taylor P., 1990, Computer in Fashion Industry, Heinemann Professional Publishing, Oxford, Great Britain. 3. Gerber V9 Eğitim Notları. 4. Çivitçi Ş., 2010, Assyst CAD sisteminde Giysi Kalıbı Hazırlama, Detay Yayıncılık, Ankara. 5. CAD firmalarına ait kataloglar ve web adresleri.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14114
Uygulama/Pratik14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)68
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9
ÖÇ1  3      
ÖÇ2 4    3 3
ÖÇ3 5      3
ÖÇ4   5     
ÖÇ5 4    333
ÖÇ6 4      3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr