Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
300002562015ENVIRONMENTAL AWARENESSElective242
Level of Course Unit
First Cycle and Second Cycle
Objectives of the Course
Çevre bilinci dersinin amacı; öğrencilerin, genel anlamıyla ekoloji kavramını kavrayabilmesini, çevre konularında bilgi ve deneyim kazanabilmesini, çevresel sorunların insan sağlığına olumsuz etkilerini tanıyabilmesi yanısıra nedenlerini ve sonuçlarını açıklayabilmesini, bu sorunlara yönelik uygulanabilecek çözüm yollarını araştırmasını ve uygulamasını, günlük gelişmelerin çevre açısından açıdan değerlendirmesini yapabilmesini sağlamaktır.
Name of Lecturer(s)
Doç.Dr. Göknur ŞİŞMAN AYDIN
Learning Outcomes
1Küresel ısınma, hava kirliliği, endüstriyel kirlilik ve ülkemizde görülen diğer çevre sorunlarını tanıyabilme çözüm yollarını tasarlayabilme.
2Temiz üretim uygulamaları, genetik modifiye edilmiş organizmalar, organik tarım, kentsel ekosistem, çevre hukuku hakkında bilgi verebilme.
3Sürdürülebilir dünya, ekolojinin uluslararası karakterlerini açıklayabilme.
4Ekolojik kavramları ve ekosistem öğelerini tanıyabilme.
5Çevre konusunda önemli başlıkları tanımlayabilme,bilgi verebilme.
6İnsan doğa ilişkisini yorumlayabilme.
7Farklı popülasyonları tanıyabilme, döngüleri değerlendirebilme.
8Enerji kaynaklarını açıklayabilme ve neden olabilecekleri sorunlarla ilişkilendirebilme.
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Recommended Optional Programme Components
Course Contents
Ekolojik ilişkiler; canlılar arası ilişkiler; insan – doğa ilişkileri; güncel yaşamda ekolojik bilgi kullanım; ekosistem ögeleri; üreticiler, tüketiciler; ekosistemlerin işlevi; çeşitler ve türler; populasyon biyolojisi; ekolojik rekabet; populasyonların denetimi; ekolojik döngülere örnekler; biyolojik birikim; özel tür toplulukları; tür topluluklarının korunması; enerji kavramı; enerji piramiti, enerji kaynakları; dünya çapındaki çevre sorunları ve çözümleri; küresel ısınma; nükleer enerji; hava kirliliği; asit yağmuru; endüstriyel kirlilik; kalıcı organik kirleticiler; temiz üretim teknolojileri; genetik modifiye edilmiş organizmalar; organik tarım; şehir düzenlemeleri; kent ekosisteminde yapılabilecekler; sürdürülebilir dünya; ekolojinin uluslararası karakteri; Türkiye'deki ekolojik problemler; çevresel koruma ve düzenlemede yeni yaklaşımlar;çevre hukuku; çevre politikası; çevre ekonomisi; çevre planlaması konuları tartışılacaktır.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
0Ekolojik ilişkiler;tanımlar; canlılar arası ilişkiler; insan – doğa ilişkileri; güncel yaşamda ekolojik bilgi kullanımı.
1koloji kavramı; ekosistem ögeleri; üreticiler; tüketiciler; ekosistemlerin işlevi; sistem kavramı, çeşitler ve türler; bütünsel yaklaşım kavramı; populasyon biyolojisi; ekolojik rekabet; populasyonların denetimi.
2Ekolojik döngüler ve çevre kirlenmesi; orman; su; toprak; hava; ekolojik döngülere örnekler; biyolojik birikim; özel tür toplulukları; tür topluluklarının korunması.
3Ekosistemlerde enerji; enerji kavramı; enerji piramiti, enerji kaynakları
4Dünya çapındaki çevre sorunları; çözümler; küresel ısınma; neler yapılabilir; başarılı uygulamalar.
5Dünya çapındaki çevre sorunları; çözümler; nükleer enerji, hava kirliliği; asit yağmuru; neler yapılabilir; başarılı uygulama
6Dünya çapındaki çevre sorunları; çözümler; endüstriyel kirlilik, kalıcı organik kirleticiler; temiz üretim teknolojileri; neler yapılabilir; başarılı uygulamalar.
7Ekolojik tarım; genetik modifiye edilmiş organizmalar; organik tarım.
8Kentsel ekosistem; şehir düzenlemeleri; kent ekosisteminde yapılabilecekler; sıfır atık yaklaşımı.
9Sürdürülebilir ekosistem yönetimi; ekolojinin uluslararası karakteri
10Türkiye'deki ekolojik problemler ve çözüm önerleri.
11Arasınav
12evresel koruma ve düzenlemede yeni yaklaşımlar; çevre hukuku; çevre politikası; çevre ekonomisi; çevre planlaması.
13Yeşil Üniversite ve Sürdürülebilir Yerleşkeler
14Seminer/proje sunumu; ekoloji projeleri; başarılı uygulamalar ve çözüm önerileri.Seminer sunumu
15Final sınavı
Recommended or Required Reading
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Activities are given in detail in the section of "Assessment Methods and Criteria" and "Workload Calculation"
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
Midterm Examination122
Final Examination122
Makeup Examination122
TOTAL WORKLOAD (hours)6
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
PO
17
PO
18
PO
19
PO
20
PO
21
LO1                     
LO2                     
LO3                     
LO4                     
LO5                     
LO6                     
LO7                     
LO8                     
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr