Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
FSM404ENTREPRENEURSHIP AND INTRODUCTION TO INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTSElective122
Level of Course Unit
First Cycle and Second Cycle
Language of Instruction
Objectives of the Course
Bu ders kapsamında Fikri Mülkiyet Hakları kavramı, türleri ve uygulama süreçleri anlatılmakta olup özellikle patent ve ilgili süreçler, patentin korunma yöntemleri ve ekonomik etkileri incelenerek, girişimcilik faaliyetlerinde bu kavramların nasıl kullanılacağı öğretilmektedir. Dersi alan öğrencilerin başta patent olmak üzer tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları süreci, önemi ve yönetilmesi konusunda bilgi ve yetkinlikleri artırılmaktadır. Derslerin tamamında “aktif öğrenme” yöntemleri kullanılarak öğrenciler dersin tamamına aktif bir şekilde katkı vermesi sağlanacaktır.
Name of Lecturer(s)
Doç. Dr. Serdal Temel
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Dersi alan öğrenciler dersin sonunda başta patent olmak üzere tüm fikri mülkiyet hakları sürecini doğru anlama, bu süreci oluşturma ve yönetme becerilerine sahip olacaktır. Özellikle Ar-Ge Merkezleri, Teknoloji Transfer Ofisleri ve Teknoparklarda yer alan şirketlerde Ar-Ge Mühendisi ve Patent Uzmanı olarak çalışmak isteyen öğrencilere fikri mülkiyet hakları konusunda önemli yetkinlikler kazandıracak, ilgili konularda teorik ve uygulama birlikte verileceğinden bu öğrencilerin istihdam edilebilirlikleri artırılacaktır. Bununla birlikte teknoloji temelli girişimcilik konusunda bilgi ve becerileri artırılacağından girişimci mezunlar oluşturulması ve bunun sonucunda yeni Start-up’ların kurulması sağlanacaktır.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
• Schilling, M. A. (2010). Strategic management of technological innovation. Tata McGraw-Hill Education. • Tidd, J., & Bessant, J. (2014). Strategic innovation management. John Wiley & Sons. • Chesbrough, H., Vanhaverbeke, W., & West, J. (Eds.). (2014). New frontiers in open innovation. Oup Oxford. • Susanne, D., Serdal, T., & Aisenberg, F. H. (Eds.). (2018). Open Innovation and Knowledge Management in Small and Medium Enterprises (Vol. 3). World Scientific. • Forsman, H., & Temel, S. (2011). Innovation and business performance in small enterprises: An enterprise-level analysis. International Journal of Innovation Management, 15(03), 641-665. • Temel, S., Scholten, V., Akdeniz, R. C., Fortuin, F., & Omta, O. (2013). University–industry collaboration in Turkish SMEs: Investigation of a U-shaped relationship. The International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 14(2), 103-115. • Scholten, V., & Temel, S. (2014). Global Innovation Science Handbook, Chapter 27-Open Innovation. McGraw Hill Professional. • Forsman, H., & Temel, S. (2016). From a non-innovator to a high-innovation performer: Networking as a driver. Regional Studies, 50(7), 1140-1153.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
PO
17
PO
18
PO
19
PO
20
PO
21
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr