Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
300002682019THE HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCEElective242
Level of Course Unit
First Cycle and Second Cycle
Language of Instruction
Objectives of the Course
Fizik kuramlarının ortaya çıkış süreclerinin, gelişimlerinin ve kavramsal yapılarının anlaşılması.
Name of Lecturer(s)
Mehmet Cem Kamözüt
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Galileo'dan günümüze fizik kuramlarının hangi koşullar altında nasıl değiştiği ele alınacaktır.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
- Cushing, J., (2003), Fizikte Felsefi Kavramlar I, çev. B. Özgür Sarıoğlu, Sabancı Ü. Yayınları. - Cushing, J., (2006), Fizikte Felsefi Kavramlar II, çev. B. Özgür Sarıoğlu, Sabancı Ü. Yayınları.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
PO
17
PO
18
PO
19
PO
20
PO
21
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr