Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
408003012010INTRODUCTION TO EDUCATIONAL SCIENCESElective352
Level of Course Unit
First Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Eğitimin temel kavramları, varsayımları, tartışmaları araştırma ve inceleme yöntemleri, Eğitim bilimi tarihsel gelişimi, Eğitim olgusu karşısında durumu felsefî, tarihsel, sosyolojik, psikolojik ve ekonomik yönleriyle tanımlaması ve açıklanması ve tartışılması, Türk eğitim sisteminin yapısı Öğretmenlik mesleği konularında bilgi sağlamaktır.
Name of Lecturer(s)
Assist. Prof. Dr. Melih BALYAN, Öğr. Gör. Dr. Zehra CERTEL,Öğr.Gör. Fehime HASLOFÇA
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Eğitimin temel kavramlarını, Meslek seçimi, öğretmenlik mesleği ve etiği, Öğretmenlik mesleğinde yeterlilik alanları, Etkili öğretmen özellikleri, Eğitimin bilim olarak gelişimi, Bilim olarak eğitim, Eğitim alanında araştırma konuları, Eğitimin felsefi temelleri, Türk eğitim sisteminin tarihsel gelişimi, Türk milli eğitim sistemini düzenleyen genel esaslar, Millî eğitimin temel ilkeleri, Türk millî eğitim sisteminin genel yapısı, v Eğitimin sosyolojik temelleri, Öğretmenlik mesleği ve çağdaş yaklaşımlar.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Ekiz, D., Durukan H., (2006) Eğitim Bilimlerine Giriş, İstanbul, Lisans yayıncılık Özyurt, S., (2000) Öğretmenlik Mesleğine Giriş 2. baskı, Adapazarı, Değişim Yayınları Demirel, Ö., Kaya, Z., (2003) Öğretmenlik Mesleğine Giriş, 3. baskı, Pegem yayınları Özdemir, S., Yalın, H., İ., ve Sezgim. (2004), Öğretmenlik mesleğine giriş,5. Baskı. Ankara, Nobel Yayınları Fidan, N., Erden, M. (1985), Eğitime Giriş Alkım Yayınları
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr