Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
408003032010PSYCHOLOGY OF GROWTHElective352
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Bilişsel gelişim, bilişsel gelişim kavramları ve kuramları (Piaget, Vygotsky, Bruner), çocuklarının dil gelişimi, dil ile düşünce arasındaki ilişki sosyal gelişim, duygusal gelişim, kişilik gelişimi, ahlak gelişimi, cinsel gelişim ile ilgili kavramlar, özellikler ve kuramlar
Name of Lecturer(s)
Yrd.Doç.Dr. Mustafa ENGÜR
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Sosyal gelişim, duygusal gelişim, kişilik gelişimi, ahlak gelişimi, cinsel gelişim ile ilgili kavramlar, özellikler ve kuramlar
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Aral ve ark., Çocuk Gelişimi I-II (2008), Ya-pa yayınları, İstanbul. Avcı, N. (2007) Gelişimde 0-3 yaş “Yaşama merhaba” Morpa Kültür Yayınları, İstanbul. Cole, M. Ve Cole, S.R. (2001) The development of children. Worth Publishers, New York. Gander, M. J. Ve Gardiner, H. W. (2004) Çocuk ve ergen gelişimi. (Yayıma Hazırlayan: Bekir Onur, Çevirenler Ali Duymaz, Nermin Çelen, Bekir Onur), İmge Kitabevi, Ankara. J. Piaget (2004) Çocukta zihinsel gelişim. (Çeviren: Hüsen Portakal) Cem Yayın Evi, İstanbul. Kandır, A. (2007) Gelişimde 3-6 yaş “Çocuğum büyüyor” Morpa Kültür Yayınları, İstanbul. Dönmez,N.B., Abidoğlu Ü. ve ark, (2000). Okul öncesi dönemde dil gelişimi ve etkinlikleri, Ya-pa yayınları, İstanbul. Güven,N. Ve Bal, S. (2002). Dil gelişimi ve eğitim. Epsilon, Yayınları, İstanbul, Ömeroğlu,E ve Kandır, A. (2005). Bilişsel gelişim. Morpa Kültür Yayınları, İstanbul. Pınar San Bayhan, İsmihan Artan (2004). Çocuk gelişimi ve eğitimi. Morpa Kültür Yayınları, İstanbul. Topbaş, S. Maviş,İ. Ege, P. ve ark (2005). Dil ve kavram gelişimi (Edit: Seyhun Topbaş). Kök Yayıncılık, Ankara. Yavuzer, H. (1999) Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi, Remzi Kitapevi, İstanbul.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr