Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
408003042010ASSESSMENT AND EVALUATION Elective362
Level of Course Unit
First Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Eğitimde ve psikolojide kullanılan ölçme araçlarının özelliklerini bilme, bu araçları geliştirme-uyarlama, uygulama ve sonuçlarının yorumlayabilme.
Name of Lecturer(s)
Dr.Zehra. CERTEL
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin önemi Temel kavramlar Bir ölçme aracında bulunması istenilen nitelikler Eğitimde kullanılan ölçme araçları Performansa dayalı değerlendirme türleri Test türleri Test geliştirme Davranışların ölçülmesi ve soru yazma Değerlendirme ve not verme Test puanları üzerinde istatistiksel işlemler
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Anastasia, A. (1990). Psychological testing. Sixth edition. New York: Macmillan Publishing Company. Atılgan, H, Kan, A. ve Doğan, N. (2009). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Anı yayıncılık: Ankara. Baykul, Y. (2000). Eğitimde ve psikolojide ölçme: klasik test teorisi ve uygulanması. Ankara: ÖSYM. De Fina, A. A. (1992). Portfolio assssment: geting started. New York: Scholastik Inc.. Demirel, Ö. (2003). Planlamadan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı. Ankara: PegemA Yayıncılık, 5. Baskı. Ebel, R. L. (1965). Measuring educational achievement. Englewood Cliffs, N. J. Prentice-Hall Inc.. Ertürk, S. (1993). Eğitimde “Program” Geliştirme. Ankara: Meteksan A.Ş., 7. Baskı. Johnston, B. (2004). Summative assessment of portfolios: an examination of different approaches to agreement over outcomes. Studies in Higher Education Vol. 29, No. 3. Kimeldorf, M. (1994). A teacher’s guide to creating portfolios: for success for school, work, and life. Minneapolis: Free Spirit Publishing Inc.. Osterlind, S. J. (1989). Constructing test item. Boston: Kluwer Academic Publihers. Özçelik, D. A. (1981). Okullarda Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: ÖSYM yayınları. Sönmez, V. (1999 ). Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık. Tekin, H. (2000). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınevi. Turgut M.F. (1995). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Metotları. Ankara: Yargıcı Matbaası. Turgut M.F. ve Baykul Y. (1992). Ölçme Teknikleri. ÖSYM yayınları. Yıldırım, C. (1983). Eğitimde ölçme ve Değerlendirme. ÖSYM yayınları. Yılmaz, H. ve Sünbül A. M. (2000). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. Konya: Mikro Yayınları
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr