Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
408003062010CLASS MANAGEMENTElective362
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı; öğrencilerin sınıf ortamının fiziksel, sosyal, psikolojik ve bilişsel özelliklerini tanımalarını; etkili öğrenme ortamlarını yaratabilmek ve devam ettirebilmek için gerek duyulan beceri ve yöntemleri geliştirebilmelerini ve bu bilgi ve becerileri eğitim ortamında kendi işlevleri açısından değerlendirebilmelerini sağlamaktır.
Name of Lecturer(s)
Assist. Prof. Dr. Ezgi Özeke Kocabaş
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Sınıf Yönetiminde Temel Kavramlar, Öğrenci Davranışlarını Etkileyen Psikolojik Etmenler ve Sorunlar, Sınıfta Fiziksel Ortamın Düzenlenmesi, Sınıf Kurallarının Belirlenmesi ve Uygulanması, Öğretim Yönetimi Becerileri ve Eğitim Araçları Kullanımı, Sınıf Ortamı ve Grup Etkileşimi, Sınıfta İletişim, İstenmeyen Davranışların Önlenmesi ve Değiştirilmesi, Sınıfta Motivasyon, Zaman Yönetimi, Öğrenciler Arasındaki Çatışmaların Çözümünde Problem Çözme ve Arabuluculuk, Özel Grupların Yönetimi, Anne-Baba ile İlişkiler
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Başar, H. (2004). Sınıf Yönetimi. (11. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık. Celep, C. (2004). Sınıf Yönetimi ve Disiplini. (3. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık. Çelik, V. (2003). Sınıf Yönetimi. (2. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Erden, M. (2003). Sınıf Yönetimi. (2. Baskı). İstanbul: Alkım Yayınevi. Karip, E. (ed.). (2004). Sınıf Yönetimi. (4. baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık. Küçükahmet, L. (ed.). (2003). Sınıf Yönetimi. (5. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Okutan, M. (2008). Sınıf Yönetiminde Örnek Olaylar. Ankara: Pegem Yayınevi.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr