Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
703003132014AEGEAN REGION OF TURKEYElective354
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
The aim of this course is to provide recognition of the physical, human and economic geography of Aegean region, to understand the causes and results of regional differences
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Şevket IŞIK
Learning Outcomes
1Coğrafi bölge kavramının temel ilkelerini kavrayabilme
2Ege Bölgesi’nin coğrafyasını tanıyabilme
3Fiziki ve Beşeri coğrafya unsurları arasındaki ilişkileri ve sonuçlarını kavrayabilme
4Bölge içi farklılıkların nedenleri ve sonuçları
5To understand the basic principles of the concept of geographic region
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Course Contents
• The concept of geographic areas and geographical regions in Turkey • The physical geography of the Aegean Region • Human and economic characteristics of the Aegean Region • Causes and consequences of differences in the region
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
1Determination of geographical regions in Turkey and the Turkish Geography Congress 1941expression
2Geographic boundaries and parts of the Aegean Regionexpression
3Structural and morphological features expression
4Climatic features and differencesexpression
5Natural vegetation coverexpression
6Hidrological features: Rivers and Lakesexpression
7Population growth expression
8Midterm
9Urban and Rural populationexpression
10Geographical distribution of population and the factors of the distributionexpression
11Slides presantationexpression
12Migration and main destination areasexpression
13Agriculturel activities, differences in the region expression
14Industrial activities, main industrialized citiesexpression
15Tourism geography of the regionexpression
16Final exam
Recommended or Required Reading
REFERENCES DARKOT Besim./ TUNCEL Metin.,(1995): Ege Bölgesi Coğrafyası. İstanbul Üniv. Yay. ERİNÇ, Sırrı (1970): “Kula-Adala arasında genç volkan reliefi”. İstanbul Üniv. Coğrafya Enstitüsü Dergisi sayı 17, s. 7-22. KAYAN, İlhan (1992): “Demirköprü Baraj gölü batı kıyısında Çakallar volkanizması ve fosil insan ayak izleri”., Ege Coğrafya Dergisi, sayı 6. KOÇMAN Asaf (1992): “Ege ovalarında iklim koşullarının çevresel etkileri”., Ege Coğrafya Dergisi, Sayı 6 KOÇMAN Asaf (2004): "Yanık Ülke'nin" doğal anıtları: Kula yöresi volkanik oluşumları”. Ege Coğrafya Dergisi, Cilt 13 Sayı 1-2. IŞIK, Şevket (2009). “1995-2000 Döneminde İzmir'e Yönelik Göçler”. Türk Coğrafya Dergisi, Sayı: 52, s. 9-16. IŞIK, Şevket (1999). “İzmir'e Yönelik Göçlerin Coğrafi Boyutları”. Türk Coğrafya Kurumu. Türk Coğrafya Dergisi. Sayı: 34, s. 383-405. İstanbul. TUNCEL Metin / BOSTAN, İ. (1998). “Dünden Günümüze Ege Adaları”. İst. Üniv. Coğrafya Dergisi, sayı 6. YALÇINLAR, İsmail (1986-1987): “Gediz Vadisinde prehistorik insanların ayak izleri”. İst. Üniv. Coğrafya Dergisi sayı 2. AVCI, Sedat (2011): “Birinci Coğrafya Kongresi ve Türkiye’nin Coğrafî Bölgeleri Hakkındaki Tartışmalara Dair Bir Not” Türk Coğrafya Dergisi. Sayı TUNCEL Metin (2011): “Birinci Coğrafya Kongresi’nde Türkiye Coğrafi Bölgelerinin İsimlendirilmesi, Sınırlarının Tespiti ve Günümüze Etkileri”. Türk Coğrafya Dergisi. Sayı: 57, s. 1-10. GÜRSOY, Cevat Rüştü, “Türkiye’nin coğrafi taksimatında yapılması icabeden tashihler” . ERTEK, Ahmet (2011): “Hasan Âli YÜCEL ve Birinci Coğrafya Kongresi (1941)” Türk Coğrafya Dergisi. Sayı: 57, s. 11-19. ELİBÜYÜK, Mesut / YILMAZ, Erkan (2010): “Türkiye’nin Coğrafi Bölge ve Bölümlerine Göre Yükselti Basamakları ve Eğim Grupları”. Coğrafi Bilimler Dergisi Cilt 8 sayı 1, s.27-55. BAYAR, Rüya (2004): “Cumhuriyet Döneminde Türkiye’nin arazi bölünüşü ve tarım alanlarındaki değişmeler” Coğrafi Bilimler Dergisi, 2 (1), 41-55
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
Midterm Examination122
Final Examination122
Attending Lectures14228
Self Study5315
Individual Study for Mid term Examination5525
Individual Study for Final Examination6530
Reading5210
TOTAL WORKLOAD (hours)112
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
LO133      2    
LO25      445   
LO34      5453  
LO443     5553  
LO5             
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr