Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
703003232014MARMARA REGION OF TURKEYElective354
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
The aim of this course is to provide recognition of the physical, human and economic geography of Marmara region, to understand the causes and results of regional differences
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Şevket IŞIK
Learning Outcomes
1Marmara Bölgesi coğrafyasını tanıyabilme
2Fiziki ve Beşeri coğrafya unsurları arasındaki ilişkileri ve sonuçlarını kavrayabilme
3Bölge içindeki coğrafi farklılıkların neden ve sonuçlarını geniş bir açıdan bakarak yorumlayabilme
4Bölgenin Türkiye içindeki ekonomik önemini nedenleriyle kavrayabilme
5To know the geography of the Marmara Region
6To interpret the relationship between physical and human geography and the results
7To interpret the causes of geographical differences within the region and the results from a wider perspective
8To interpret the economic importance of the region within Turkey
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Course Contents
• The physical geography of the Aegean Region • Human and economic characteristics of the Aegean Region • Causes and consequences of differences in the region • historical, economic and cultural importance of the Istanbul city
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
0Geographic boundaries and parts of the Marmara Regionexpression
1Transition and passage feature of the regionexpression
2Structural and morphological featuresexpression
3Climatic features and differencesexpression
4Natural vegetation coverexpression
5Hidrological features: Rivers and Lakesexpression
6Population growthexpression
7Midterm
8Urban and Rural populationexpression
9Migrations and population growth and the role of Istanbulexpression
10Agriculturel activities, differences in the regionexpression
11Slides presantationexpression
12Industrial activities, main industrialized citiesexpression
13Basis of historical, economic and cultural importance of İstanbul expression
14Tourism geography of the regionexpression
15Final exam
Recommended or Required Reading
References: DARKOT Besim./ TUNCEL Metin (1995): Marmara Bölgesi Coğrafyası. 1995, İstanbul Üniv. Yay ARDEL, Ardel (1960): “Marmara Bölgesi’nin yapı ve reliefi”. Türk Coğrafya Dergisi No: 20. ERİNÇ, Sırrı (1980): “Jeoekoloji açısından İstanbul yöresi”., İst. Üniv. Coğrafya Enst. Derg. Sayı: 23. ERİNÇ, Sırrı (1977): “İstanbul Boğazı ve Çevresi: Doğal ortam, etkiler ve olanaklar“. İst. Üniv. Coğrafya Enst. Derg. Sayı: 20-21. SÖNMEZ, Mustafa (1998): Bölgesel eşitsizlik: Türkiye’de doğu-batı uçurumu. Alan Yayıncılık, İstanbul. EREL, Levent (1992): “Marmara denizi çevresinde 1950-1990 yılları arasında şehirleşme”. Türk Coğrafya Dergisi, Sayı: 27, s. 85-104, İstanbul. ELİBÜYÜK, Mesut / YILMAZ, Erkan (2010): “Türkiye’nin Coğrafi Bölge ve Bölümlerine Göre Yükselti Basamakları ve Eğim Grupları”. Coğrafi Bilimler Dergisi Cilt 8 sayı 1, s.27-55. IŞIK, Şevket (2005): “Türkiye'de kentleşme ve kentleşme modelleri”. Ege Coğrafya Dergisi, Cilt 14, Sayı 1-2, s. 57-72. IŞIK, Şevket (2000): “Türkiye'de sanayi faaliyetlerinin dağılışında meydana gelen değişmeler (1982-1996)”. Ege Coğrafya Dergisi, sayı: 11, s. 111-130. İzmir BAYAR, Rüya (2004): “Cumhuriyet Döneminde Türkiye’nin arazi bölünüşü ve tarım alanlarındaki değişmeler” Coğrafi Bilimler Dergisi, 2 (1), 41-55
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
Midterm Examination122
Final Examination122
Attending Lectures14228
Self Study5315
Individual Study for Mid term Examination5525
Individual Study for Final Examination6530
Reading5210
TOTAL WORKLOAD (hours)112
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
LO15       445  
LO24       5553 
LO343      5553 
LO4             
LO5             
LO6             
LO7             
LO8             
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr