Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
703003302014MEDITERRANEAN REGION OF TURKEYElective364
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
The aim of this course is to provide recognition of the physical, human and economic geography of Mediterranean region, to understand the causes and results of regional differences
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Şevket IŞIK
Learning Outcomes
1 Akdeniz Bölgesi coğrafyasını tanıyabilme
2Bölgenin Fiziki coğrafya unsurlarını tanıyabilme ve sonuçlarını yorumlayabilme
3Bölgenin Beşeri coğrafya unsurlarını tanıma
4Bölge içindeki coğrafi farklılıkların neden ve sonuçlarını geniş bir açıdan bakarak yorumlayabilme
5To know the geography of the Mediterranean Region
6To know the elements of physical geography of the region and to interpret the results
7To know the human geography of the Mediterranean Region
8To interpret the causes of geographical differences within the region and the results from a wider perspective
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Course Contents
• The geographical boundaries and general features of the region • The physical geography of the Aegean Region • Human and economic characteristics of the Mediterranean Region • Causes and consequences of differences in the region
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
0Geographic boundaries and parts of the Mediterranean Regionexpression
1Structural and morphological featuresexpression
2Climatic features and differencesexpression
3Hidrological features: Rivers and Lakesexpression
4Natural vegetation coverexpression
5Effects on settlements and economic life of the Topography and climateexpression
6Population growth, Urban and Rural population expression
7Migrations and the emergence of new destination and geographic distribution of populationexpression
8Midterm
9Rural settlement and transhumanceexpression
10Slides presantation expression
11The main characteristics of economic structure and development processesexpression
12Agriculturel activities, greenhouse and differences in the regionexpression
13The distribution of industrial activity, the main industrial cities and industrialization processesexpression
14Attractiveness of tourism, , the importance in Turkey’s tourism and Antalyaexpression
15Final exam
Recommended or Required Reading
References: Antalya Mimarlar Odası. 1988. Güney Antalya Turizm Gelişim Projesi. Mimarlık Dergisi, 57-61. DARKOT, B./ ERİNÇ S., “Aksu batısında Antalya traverten taracaları“., Deniz, Ayla, ve Özgür, E. Murat. 2010. Rusya'dan Türkiye'ye ulusaşırı göç: Antalya'daki Rus göçmenler. Ege Coğrafya Dergisi, 19 (1), 13-30. Deniz, Ayla., ve Özgür, E. M. 2013. Antalya’daki Rus gelinler: Göçten evliliğe, evlilikten göçe. Sosyoloji Dergisi, 3 (27), 151-175. SEVGİ, Cezmi ., Adana ilinin kuzeydoğu kesiminde yaylacılık“. Ege Coğrafya Dergisi sayı:2 KARA, Hamdi (1990): “Çukurova’da endüstri“ ., 1990, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Coğrafya Araştırmaları Dergisi Sayı:2 STRUCK, E., (1986): “Türkiye’nin güney kıyı bölgesinde tarımsal bir yeniliğin yaygınlaşması: seracılık“. İst. Üniv. Deniz Bilimleri Coğrafya Enstitüsü Bülteni Cilt: 2 IŞIK, Şevket (2005): “Türkiye'de kentleşme ve kentleşme modelleri”. Ege Coğrafya Dergisi, Cilt 14, Sayı 1-2, s. 57-72. IŞIK, Şevket (2000): “Türkiye'de sanayi faaliyetlerinin dağılışında meydana gelen değişmeler (1982-1996)”. Ege Coğrafya Dergisi, sayı: 11, s. 111-130. İzmir IŞIK, Şevket , ZOĞAL, Volkan . "Turizm kentleşmesi kavramı: Antalya Örneği". Ege Coğrafya Dergisi 26: 71-94 YÜCEŞAHİN, M. / BAYAR, R. / ÖZGÜR, E.M. (2004): “Türkiye’de şehirleşmenin mekansal dağılışı ve değişimi”. Coğrafi Bilimler Dergisi, 2004, 2 (1), 23-39 ÖRS, Hülya (2005): “Güney Antalya Turizm Gelişim Projesi”. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 16, Sayı 2, Güz: 204-210 AKSU, A. Akın / ÖZDEMİR, Bahattin ve diğ. (2008): Antalya Yöresi Turist Profili Araştırması. Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, AKTOB Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği, ICF Airports Antalya Havalimanı İşbirliği ile. ELİBÜYÜK, Mesut / YILMAZ, Erkan (2010): “Türkiye’nin Coğrafi Bölge ve Bölümlerine Göre Yükselti Basamakları ve Eğim Grupları”. Coğrafi Bilimler Dergisi Cilt 8 sayı 1, s.27-55 EMEKLİ, Nefise Yasemin / BÜYÜKTAŞ, Dursun / BÜYÜKTAŞ, Kenan (2008): “Anyalya yöresinde seracılığın mevcut durumu ve yapısal sorunları”. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Derim Dergisi, 25(1):26-39
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
Midterm Examination122
Final Examination122
Attending Lectures14228
Self Study5315
Individual Study for Mid term Examination5525
Individual Study for Final Examination6530
Reading5210
TOTAL WORKLOAD (hours)112
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
LO15       445  
LO24       5553 
LO345      5553 
LO4             
LO5             
LO6             
LO7             
LO8             
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr