Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
703003322014BLACK SEA REGION OF TURKEYElective364
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
The aim of this course is to provide recognition of the physical, human and economic geography of Black Sea Region, to understand the causes and results of differences in the Region
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Şevket IŞIK
Learning Outcomes
1Karadeniz Bölgesi’nin coğrafi sınırlarını anlayabilme
2Bölgenin Fiziki coğrafya unsurlarını tanıyabilme, kıyı ve iç kesimler arasındaki farkları kavrayabilmek
3Bölgenin Beşeri coğrafya unsurlarını tanıma ve fiziki coğrafyanın rolünü yorumlayabilme
4Bölge içindeki coğrafi farklılıkların neden ve sonuçlarını geniş bir açıdan bakarak yorumlayabilme
5Understanding the geographic boundaries of the Black Sea Region
6To know the elements of physical geography of the region, to grasp the differences between coastal and inland
7To know Elements of human geography of the region, to interpret the role of physical geography
8To interpret the causes of geographical differences within the region and the results from a wider perspective
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Course Contents
• Black Sea Region's geographic boundaries, divisions • The physical geography of the Black Sea Region • Human and economic characteristics of the Black Sea Region • Causes and consequences of differences in the region
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
1Geographic boundaries and parts of the Black sea Regionexpression
2Transition and passage feature of the regionexpression
3Structural and morphological featuresexpression
4Climatic features and differencesexpression
5Natural vegetation coverexpression
6Hidrological features: Rivers and Lakesexpression
7Slides presantationexpression
8Population growth expression
9Midterm
10Urban and Rural populationexpression
11Migrations and population growth and the role of Istanbulexpression
12expression
13Agriculturel activities, differences in the regionexpression
14Industrial activities, main industrialized citiesexpression
15Tourism geography of the regionexpression
16Final exam
Recommended or Required Reading
References: ERİNÇ, S. (1945) “Kuzey Anadolu kenar dağlarının Ordu-Giresun kesiminde landsaft şeritleri“. Türk Coğrafya dergisi Sayı 7-8. KODAY, S. (2000) “Türkiye çay tarım alanlarının dağılışı ve çay üretiminde gelişmeler” . Türk Coğrafya Dergisi Sayı:35. DOĞU A. F. / ÇİÇEK İ. /GÜRGEN G. / TUNÇEL H., (1996) “Üçdoruk dağında buzul şekilleri, yaylalar ve turizm” Ankara Üniv. Türkiye Coğrafyası Dergisi Sayı:5 DOĞU A. F. / SOMUNCU M. (1993) “Kaçkar dağında buzul şekilleri, yaylalar ve turizm”. Ankara Üniv. Türkiye Coğrafyası Dergisi Sayı: 2 BAKIRCI, M. (2002). Bir Dağlık Bölge Planlaması Olarak Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP)”. İst. Üniv. Coğrafya Dergisi, Sayı 10. BAKIRCI, M. (1999). “Doğu Karadeniz Örneğinde Yaylaların Pazaryeri Fonksiyonu”. İst. Üniv. Coğrafya Dergisi, Sayı 7. GÜRGEN, Gürcan (2004):” Doğu Karadeniz Bölümü’nde Maksimum Yağışlar ve Taşkınlar Açısından Önemi”. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı2, s. 79-92 ELİBÜYÜK, Mesut / YILMAZ, Erkan (2010): “Türkiye’nin Coğrafi Bölge ve Bölümlerine Göre Yükselti Basamakları ve Eğim Grupları”. Coğrafi Bilimler Dergisi Cilt 8 sayı 1, s.27-55. SÖZEN, Metin / ERUZUN, Cengiz “Karadeniz evlerinin tipolojisi.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
Midterm Examination122
Final Examination122
Attending Lectures14228
Self Study5315
Individual Study for Mid term Examination5525
Individual Study for Final Examination6530
Reading5210
TOTAL WORKLOAD (hours)112
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
LO133       2   
LO25       445  
LO34       5553 
LO443      5553 
LO5             
LO6             
LO7             
LO8             
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr