Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
703004192014CENTRAL ANATOLIAN REGION OF TURKEYElective474
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
The aim of this course is to provide recognition of the physical, human and economic geography of the Cenral Anatolia Region, to understand the causes and results of differences in the Region
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Şevket IŞIK
Learning Outcomes
1. İç Anadolu Bölgesi’nin coğrafi sınırlarını morfoloji, bitki örtüsü iklim açısından değerlendirebilme
2Bölgenin Fiziki coğrafya unsurlarını tanıyabilme
3. Bölgenin Beşeri coğrafya unsurlarını tanıma
4Bölge içindeki coğrafi unsurlar arasındaki ilişkileri ve sonuçlarını geniş bir açıdan bakarak yorumlayabilme
5Understanding the geographic boundaries of the Black Sea Region
6To know the elements of physical geography of the region
7To know Elements of human geography of the region
8To interpret the causes of geographical differences within the region and the results from a wider perspective
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Course Contents
• Cenral Anatolia Region's geographic boundaries, divisions • The physical geography of the Cenral Anatolia Region • Human and economic characteristics of the Cenral Anatolia Region • The process of the capital city of Ankara and effects
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
1Geographic boundaries of the Cenral Anatolia Regionexpression
2Structural and morphological featuresexpression
3Climatic features and differencesexpression
4Natural vegetation coverexpression
5Hidrological features: Rivers and Lakesexpression
6Population growth,expression
7Urban and Rural populationexpression
8The capital process of Ankara and changes regional and counrty-wideexpression
9Midterm
10Migrations and new destinationsexpression
11Slides presantationexpression
12The geographical distribution of populationexpression
13Agriculturel activities and effects of the geographical conditionsexpression
14The distribution of industrial activity, the main industrial cities and industrialization processesexpression
15Tourism geography in the central Anatolia expression
16Final exam
Recommended or Required Reading
YAZICI, Hakkı (2002). İç Anadolu Bölgesi Coğrafyası. Nobel Yayıcılık, Ankara. ÖZGÜR, E.Murat (1995) “Türkiye’deki iç göçlerde Ankara ilinin yeri”.Ankara Üniv. Türkiye Coğrafyası Dergisi Sayı: 4. EMİROĞLU, Mecdi (1975) “Ihlara vadisi”. Ankara Üniv. DTCF Coğrafya Araştırmaları Dergisi Sayı 7. LOUIS, Herbert (1943) “İç Anadolu ve coğrafi hudutları”. Türk Coğrafya Dergisi Sayı 1. SÜR, Özdoğan (1972). Türkiye’nin özellikle İç Anadolu’nun genç volkanik alanlarının jeomorfolojisi. 1972, Ankara Üniv. DTCF Yayınları. ELİBÜYÜK, Mesut / YILMAZ, Erkan (2010): “Türkiye’nin Coğrafi Bölge ve Bölümlerine Göre Yükselti Basamakları ve Eğim Grupları”. Coğrafi Bilimler Dergisi Cilt 8 sayı 1, s.27-55 IŞIK, Şevket (2005): “Türkiye'de kentleşme ve kentleşme modelleri”. Ege Coğrafya Dergisi, Cilt 14, Sayı 1-2, s. 57-72. IŞIK, Şevket (2000): “Türkiye'de sanayi faaliyetlerinin dağılışında meydana gelen değişmeler (1982-1996)”. Ege Coğrafya Dergisi, sayı: 11, s. 111-130. İzmir YÜCEŞAHİN, M. / BAYAR, R. / ÖZGÜR, E.M. (2004): “Türkiye’de şehirleşmenin mekansal dağılışı ve değişimi”. Coğrafi Bilimler Dergisi, 2004, 2 (1), 23-39. BAYAR, Rüya (2004): “Cumhuriyet Döneminde Türkiye’nin arazi bölünüşü ve tarım alanlarındaki değişmeler” Coğrafi Bilimler Dergisi, 2 (1), 41-55
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
Midterm Examination122
Final Examination122
Attending Lectures14228
Self Study5315
Individual Study for Mid term Examination5525
Individual Study for Final Examination6530
Reading5210
TOTAL WORKLOAD (hours)112
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
LO133       2   
LO25       445  
LO34       5553 
LO443      5553 
LO5             
LO6             
LO7             
LO8             
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr