Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
703004202014EASTERN AND O SOUTHEASTERN ANATOLIAN REGION OF TURKEYElective484
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
The aim of this course is to provide recognition of the physical, human and economic geography of East and Southeastern Anatolia Region, to understand the causes and results of differences in the Region
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Şevket IŞIK
Learning Outcomes
1To understand the basis of the geographical boundary of two regions
2To know the elements of physical geography of the regions
3To know Elements of human geography of the regions
4To interpret the causes of geographical differences within the region and the results from a wider perspective
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Course Contents
• Geographical boundaries of East and Southeast Anatolia Region, parts and general properties • Physical Geography of East and Southeast Anatolia Region • Human and economic characteristics of the East and Southeast Anatolia Region • Southeastern Anatolia Project
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
0Geographic boundaries of the Regionsexpression
1Structural and morphological featuresexpression
2Climatic features, Natural vegetation cover and differencesexpression
3Hidrological features: The importance of water resourcesexpression
4Population growth, the basic dynamics and demographic characteristics of the regionexpressionexpression
5Urban and Rural populationexpression
6Migration and geographical distribution in the regionexpression
7Causes and consequences of population movements after 1990 expression
8Midterm
9Rural settlements and transhumanceexpression
10Slides presantationexpression
11Agriculturel activities and effects of the geographical conditionsexpression
12Southeastern Anatolia Projectexpression
13The distribution of industrial activity and regional imbalancesexpression
14Tourism geography in the central Anatolia expression
15Final exam
Recommended or Required Reading
Yardımcı Kaynaklar: SÖNMEZ, M. (1998). Bölgesel Eşitsizlik. Alan Yayıncılık, İstanbul. ÖZER, A. (1998). Modernleşme ve Güneydoğu. İmge Kitabevi, Ankara. DARKOT, B. (1972) “Doğu Anadolu’nun coğrafi özellikleri”. Atatürk Üniv. Edebiyat Fak. Araştırma dergisi Sayı:5 Erzurum ERİNÇ, S. (1953). Doğu Anadolu Coğrafyası. İstanbul Üniv Coğ.Enst. yayınları No: 15. SÖZER, A. N. (1984). “Güneydoğu Anadolu’nun doğal çevre şartlarına coğrafi bir bakış”. Ege Coğrafya Dergisi Sayı 2. SÜR, Özdoğan (1972). Türkiye’nin özellikle İç Anadolu’nun genç volkanik alanlarının jeomorfolojisi. 1972, Ankara Üniv. DTCF Yayınları. BAKIRCI, M. (2002). “Türkiye'de Baraj Yapımı Nedeniyle Yer Değiştiren Bir Şehir: Halfeti”. İst. Üniv. Coğrafya Dergisi, Sayı 10. YÜCEŞAHİN, M. Murat ; ÖZGÜR, E. Murat (2006). “Türkiye’nin Güneydoğusunda nüfusun zorunlu yerinden oluşu:Süreçler ve mekansal örüntü” . Coğrafi Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 2 ELİBÜYÜK, Mesut / YILMAZ, Erkan (2010): “Türkiye’nin Coğrafi Bölge ve Bölümlerine Göre Yükselti Basamakları ve Eğim Grupları”. Coğrafi Bilimler Dergisi Cilt 8 sayı 1, s.27-55 IŞIK, Şevket (2005): “Türkiye'de kentleşme ve kentleşme modelleri”. Ege Coğrafya Dergisi, Cilt 14, Sayı 1-2, s. 57-72. IŞIK, Şevket (2000): “Türkiye'de sanayi faaliyetlerinin dağılışında meydana gelen değişmeler (1982-1996)”. Ege Coğrafya Dergisi, sayı: 11, s. 111-130. İzmir YÜCEŞAHİN, M. / BAYAR, R. / ÖZGÜR, E.M. (2004): “Türkiye’de şehirleşmenin mekansal dağılışı ve değişimi”. Coğrafi Bilimler Dergisi, 2004, 2 (1), 23-39 KARADOGAN, Sabri / ÖZGEN, Nurettin (2006): “Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde tarımsal üretimin değişimi, ve dağılışının CBS ortamında analizi” 4. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, 13 – 16 Eylül 2006, Fatih Üniversitesi / İstanbul. BAYAR, Rüya (2004): “Cumhuriyet Döneminde Türkiye’nin arazi bölünüşü ve tarım alanlarındaki değişmeler” Coğrafi Bilimler Dergisi, 2 (1), 41-55
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
Midterm Examination122
Final Examination122
Attending Lectures14228
Self Study5315
Individual Study for Mid term Examination5525
Individual Study for Final Examination6530
Reading5210
TOTAL WORKLOAD (hours)112
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
LO15       445  
LO24       5553 
LO343      5553 
LO4             
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr