Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
703004242014INTERNATIONAL POPULATION MOVEMENTS IN TURKEYElective484
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Göç sistemleri içerisinde Türkiye’nin değişmekte olan konumunu anlamak. Türkiye’nin geçirdiği farklı göç dönemlerini ayırt etmek ve günümüde Türkiye’den dışarıya ve Türkiye’ye doğru yaşanan nüfus hareketlerinin çeşitliliğini ve bunlara yol açan dinamikleri kavramak.
Name of Lecturer(s)
Yrd. Doç. Dr. İlkay SÜDAŞ
Learning Outcomes
1Bu dersi aldıktan sonra öğrenciler, uluslararası nüfus hareketleri açısından Türkiye’nin farklı dönemlerini ayırt edebilirler.
2Türkiye’nin özellikle 1990’lı yıllarla birlikte tecrübe ettiği farklı göç akımlarını öğrenerek, bunun yol açtığı çeşitliliği kavrarlar.
3Türkiye’nin bir göç ülkesine dönüştüğü gerçeğinden yola çıkarak göç politikaları hakkında fikir sahibi olabilir ve yorum yapabilirler.
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Cumhuriyet’in ilanından günümüze yaşanan başlıca göç dönemleri: Ulus-devlet inşaası (1920’lerden 1960’lara), Batı Avrupa’ya işgücü göçü (1960’lar – 1970’ler), Aile birleşmeleri ve işgücü göçünün yön değiştirmesi (1970’ler – 1980’ler), göçün politizasyonu, Sovet Sonrası göç süreçleri ve göç alan bir ülke olarak Türkiye (1990’lar ve 2000’ler).
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Recommended or Required Reading
ABADAN-UNAT, N. 2006. Bitmeyen Göç: Konuk İşçilikten Ulusötesi Yurttaşlığa. İstanbul Bilgi Üniverisitesi Yayınları. İstanbul AKGÜNDÜZ, A. 1999. “Osmanlı İmparatorluğu ve Dış Göçler, 1783-1922”, Toplum ve Bilim, Sayı: 80 BALKIR, C. TOPRAK-KARAMAN, Z., KIRKULAK, B. 2008. “Yabancı Emekli Göçünün Ekonomik ve Sosyal Etkileri: Antalya Örneği” C. Balkır (Editör) Uluslararası Emekli Göçünün Ekonomik ve Sosyal Etkileri: Antalya Örneği: Çalıştay Tebliğleri içinde, sf: 8–38 Antalya DENİZ, A., ÖZGÜR, M. 2010. “Rusya’dan Türkiye’ye Ulusaşırı Göç: Antalya’daki Rus Göçmenler” Ege Coğrafya Dergisi 19/1 (2): 13-30 ERDER, S. 2000. “Uluslar arası Göçte Yeni Eğilimler: Türkiye ‘Göç Alan’ Ülke mi? İçinde Atacan F: ,Ercan F:, Kurtuluş H:, Türkay M: (Eds.) Mübeccel Kıray için Yazılar Armağan Dizisi sf. 235-259. Bağlam Yayınları. İstanbul. İÇDUYGU, A., ERDER, S., GENÇKAYA, Ö. F. 2014. Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923-2023: Ulus-devlet Oluşumundan Ulus-ötesi Dönüşümlere. MiReKoç Proje Raporları 1/2014 TÜBİTAK 1001_106K291, Eylül 2009 Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi. İstanbul İÇDUYGU, A., K. BIEHL. 2012. “Türkiye’ye Yönelik Göçün Değişen Yörüngesi” Kentler ve Göç: Türkiye, İtalya, İspanya içinde, sf.9-72 İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. İstanbul MUTLUER, M. 2003. Uluslararası Göçler ve Türkiye. Çantay Kitabevi. İstanbul SÜDAŞ, İ., M. MUTLUER. 2010. “Daha İyi Bir Hayata Doğru: Yaşam Biçimi Göçü” Ege Coğrafya Dergisi. 19 (1) 31-47
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
LO15      4  5  
LO25      4  5  
LO35      4  5  
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr