Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
701002532012POETRY IN MODERN TURKISH LITERATUREElective232
Level of Course Unit
First Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
to be able interpret the historical development of Turkish literature Period of the Republic
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Fazıl GÖKÇEK
Learning Outcomes
1to be able to Knowledge of the basic concepts of the Republic of Turkish literature
2to be able to write and to tell the history of Turkish literature Period of the Republic of classified information
3to be able to understand the basic trends of literary understanding Memleketçi poetry
4to be able to explain the main trends in the understanding of socialist realist poetry
5to be able to interpret the relationship between sound and form in the Republican Era in Turkish poetry
6to be able to explain the impact of the newspaper and magazine publishing in Turkish poetry literature in Republican Era
7to be able to understand the importance of. Analysis of the poem in text-based studies
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Course Contents
Basic Concepts in the Turkish Republican Era Poetry - The Birth of Poetry Appreciation Memleketçi poetry- The effect of ideology to the Poetry - Sun-Language Theory – movement of Garip- movement of Second New- Currents and journalism – tradition in the poetry- Postmodern trends in impact on the poems of Turkish literature
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
1Course rationale and importance in the history of Turkish literature - Course rules and requirementsExamination of course content
2History, panoramic views and major featuresReading: 281-237, Ö. Faruk Huyugüzel, “Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı” ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin Temeli Kültürdür’, KBY., Ankara 2002.,
3The birth of Memleketçi Literature and Faruk Nafiz ÇamlıbelReading: 302-307., Mehmet Kaplan, Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 2
4In the 1923-1940 period independent individualistic tendencies in the poems and independent of the poet Nazim HikmetReading: Enginün, İnci, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, İstanbul: 2001.
5Analysis of select poems of Nazim HikmetReading: Hasret, Bence Sen de Şimdi Herkes Gibisin, Gözlerin, Sevgilim
6Midterms
7Analysis Necip Fazıl's "Poetika" Reading: 13-20., Necip Fazıl Kısakürek, Çile, “Şiirlerim ve Şairliğim, YKY.
8Analysis of select poems of Necip Fazıl KısakürekReading: Necip Fazıl Kısakürek, Çile,YKY., “Sakarya Türküsü”, “Muhasebe”, “Destan”, “Otel Odaları”, “Beklenen”, “Bekleyen”, “Takvimdeki Deniz”,
9Analysis of Ahmet Hamdi Tanpınar’s poetry “Ne İçindeyim Zamanın”, “Yavaş Yavaş Aydınlanan” “Her Şey Yerli Yerinde” Reading: Ahmet Hamdi Tanpınar, Bütün Şiirleri, Haz. İnci Enginün, Dergah Yay.
10Features of Orhan Veli Kanık and Movement of GaripReading: 129-140., Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri, Dergah Yay.
11After Nazım Hikmet Socialist-realist poet, the Castle poet and the poet Attila İlhanReading: Geçgel Hulusi, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Anı Yay., Ankara 2006.
12Fazıl Hüsnü Dağlarca and his poetry: “Epeski” Reading: 1158-172., Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri, Dergah Yay.
13The poetry of the Second NewReading: Enginün, İnci, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, İstanbul: 2001.
14The art of poetry in Behcet Necatigil's poetReading: 433-441., Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri, Dergah Yay.
15Tradition in Sezai Karakoç’s poetryReading: Sezai Karakoç, Edebiyat Yazıları I-II-III, Diriliş Yay.
16Final Exam
Recommended or Required Reading
Aktaş, Şerif. “Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı”, Türk Dünyası El Kitabı, Ankara: 1992, s. 503-547. Bezirci, Asım. İkinci Yeni Olayı, İstanbul: 1974. Doğan, Mehmet H., Yüzyılın Türk Şiiri (1900-2000), İstanbul: 2002. Enginün, İnci, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, İstanbul: 2001. Enginün, İnci, “Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı”, Türkler, Ankara: 2002, s. 107-141. Kaplan, Mehmet, Enginün İ., Kerman Z., Birinci N., Uçman A., Atatürk Devri Türk Edebiyatı I-II, Ankara: 1981-1982. Kaplan, Mehmet, Enginün İ., Kerman Z., Birinci N., Uçman A., Atatürk Devri Fikir Hayatı I-II, Ankara: 1981. Kaplan, Mehmet, Şiir Tahlilleri I-II, İstanbul: 1981, 2000. Kurdakul, Şükran, Çağdaş Türk Edebiyatı, 2 c., İstanbul: 1986. Mutluay, Rauf, 50 Yılın Türk Edebiyatı, İstanbul: 1973. Necatigil, Behçet, Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü, İstanbul: 1970. Necatigil, Behçet, Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü, (Yayına haz. Hilmi Yavuz-Enver Ercan), 19.b., İstanbul: 2000. Oktay, Ahmet, “Eleştiri”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, c. 13, Ankara: 1983, s. 639-648. Oktay, Ahmet, Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı (1923-1950), Ankara: 1993. Özel, İsmet, “Şiir”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Ankara: 1983, c. 13, s. 631-638. Özkırımlı, Atilla, “Ana Hatlarıyla Edebiyat”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Ankara: 1983, c. 13, s. 579-606. Sazyek, Hakan, Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Garip Hareketi, Ankara: 1999. Tanpınar, Ahmet Hamdi, Edebiyat Üzerine Makaleler, İstanbul: 1995. Tanzimat’tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi, 2 c., İstanbul: 2001. Türk Şiiri Özel Sayısı IV. Çağdaş Türk Şiiri, Türk Dili, nr. 481-482, Ocak-Şubat 1992. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 8 c., İstanbul 1977-1998. Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı 1983-1997. Türk Şiiri Özel Sayısı, Hece, nr. 53-55, Mayıs-Temmuz 2001. Varlık Yıllığı 1961-1987. Necdet, Ahmet, Modern Türk Şiiri, Broy Yayınları, İstanbul, 1993. Banarlı, Nihat Sami, Resimli Türk Edebiyatı, MEB, İstanbul, 1997. Geçer, İlhan, Cumhuriyet Döneminde Türk Şiiri, KTBY, Ankara, 1987. Güzel Yazılar Dizisi 8, Şiirler, TDK Yay., Ankara, 1997. Celal, Metin, Cumhuriyet Dönemi Çağdaş Türk Şiiri, Papirüs Yayınevi, İstanbul, 1998. Aksan, Doğan, Şiir Dili ve Türk Şiir Dili, İstanbul, Be-Ta Sam Yayınları Banarlı, Nihat Sami, Faruk Nafiz Çamlıbel ve Han Duvarları, İstanbul, 1995. Dilçin, Cem, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Ankara TDK Yayınları, 1983. H. Doğan, Mehmet, Yüzyılın Türk Şiiri,(1900-2000), c. 1., İstanbul, Yapı Kredi Yay., 2001. Ayhan, Ece, Şiirin Bir Altın Çağı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1983.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Activities are given in detail in the sections of "Assessment Methods and Criteria" and "Workload Calculation".
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Work Placement(s)
None
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
Midterm Examination11.51.5
Final Examination11.51.5
Attending Lectures14228
Report Preparation122
Report Presentation122
Individual Study for Mid term Examination155
Individual Study for Final Examination166
Reading14114
TOTAL WORKLOAD (hours)60.0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
LO1               
LO2               
LO3               
LO4               
LO5               
LO6               
LO7               
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr