Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
707004522015EDUCATIONAL APPLICATIONS FOR SPECIAL CHILDRENElective486
Level of Course Unit
First Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Bu dersin amacı Uyumsuz Çocuklar Dersinde kuramsal olarak öğrenilen Özel (zihinsel engel, otizm, down sendromu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, ) ve normal gelişim gösteren (okul öncesi dönem) çocukların gelişimsel özellikleri, rehabilitasyon, gözlem, davranış düzeltme teknikleri ile ilgili bilgilerin belli kurumlarda pratik uygulamasının yapılmasını sağlamaktır
Name of Lecturer(s)
Assoc. Prof. Dr.Dr.Dr. Banu Çengelci Özekes
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Uyumsuz Çocuklar Psikolojisi
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Zihinsel engelli bireylere hizmet veren kurumlara ve anaokullarına giderek uygulamalar yaparak, davranış düzeltme, program hazırlama ve kavram kazandırma ile ilgili çalışmalar yapma ve Çocuk ve Kurum değerlendirme raporu hazırlamak.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
1.Akçasın, M., Polat, S., Kerimoğlu, E. (1993) Otistik ve zeka özürlü çocukların demografik ve doğumla ilgili özellikler yönünden karşılaştırılması. Türk Psikiyatri Dergisi. 1,39-46. 2.Akkök,E.,Aşkar,P.,Karancı,A.N.(1992). Özürlü bir çocuğa sahip anne-babadaki stresin yordanması. Özel Eğitim Dergisi. 1,8-12. 3.Balat,U.G., Dağal,B.A.( 2006). Okul öncesi Dönemde Değerler Eğitimi etkinlikleri. Ankara: Kök Yayıncılık. 4.Can, G. (2001). Gelişim ve Öğrenme. Anadolu Üniversitesi, Eskisehir. 5..Çengelci,B., Özekes,M. Zihinsel Özürlülük ve Zihinsel Özürlülerde Problem Davranışların Ortadan Kaldırılması. Örs Matbaacılık ve Amb.Malz. Tic.Ltd.Şti.İzmir. 6.Enç,M.,Çağlar,D.,Özsoy,Y. (1981) Özel Eğitime Giriş,. A.Ü. Eğitim fakültesi Yayınları.No:95.Sevinç Matbaası,Ankara. 7.Gardner, W.(2006)Behavior Modification in Mental Retardation: The Education and Rehabilitation of the Mentally Retarded Adolescent and Adult. Aldine Transaction A division of transaction Publishers. 8.Lovaas.,O.I.,(2005) Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklara Öğretme Rehberi: BEN Kitabı. Çev: Prof.Dr. Oya Sorias, Uzm. Psk. Arzu Gürkan, Uzm. Psk. Serap Tekinsav Sütçü, Yrd.Doç.Dr. Banu Çengelci, Uzm.Psk. Türkan Yılmaz Irmak.,Sistem Yayıncılık,İstanbul. 9. 9.Ozekes,M., Çengelci,B. (1987) Limon suyunun ağıza nesne sokma davranışını engellemede kullanılması. Yayınlanmamış, çalışma. 11.Özekes, M.(1988) Zihinsel özürlülerde kusma davranışının ortadan kaldırılması. Yayınlanmamış çalışma. 12.Özekes, M., Ülgen, C. (1994) Zihinsel özürlü çocuğa sahip aile ve eğiticilerin özürlü değerlendirmelerine ilişkin bir karşılaştırma. VIII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bildirisi. 13.Ozekes,M. (1997) Zihinsel Özürlüler için Beceri Saptama Formu. Neşa Ofset ve ambalaj san.Tic .A.Ş. Izmir. 14.Özekes, M. (1998). Özel Çocuklara Özel Eğitim Programları. Örs Matbaacılık ve Am. Mal.Tic. Ltd.Şti.İzmir. 15.Özyürek, M.(1998). Sınıfta Davranış Değiştirme. Karatepe Yayınları.Ankara. 16.Savaşır, I., Şahin, N. (1983). Turkish Standardization of the WISC-R. Paper Presented at the Mediterranean Congress of Social Psychiatri, Ankara. 17.Sezgin, N., Erol, N., Savaşır, I. (1993) 0-6 yaş çocuklar için gelişim tarama envanteri. Türk Psikiatri Dergisi. 1,9-17. 18.Sosyal Yaşam Becerileri :Öğrenci ve Veli El Kitabı.(2007),Ege Çağdaş Eğitim Vakfı. 19.Whitman.L.T., (2004). The Development of Autism: A Self Regulatory Perspective.Jessica Kingsley Publishers. London and New york. 20.Yalaz, K. (1989) Erken tanı ve önemi: Pratikte kronik Nerolojik Sorunlar. 6. Çocuk Nörolojisi Eğitim Semineri. Ankara. 21. Zigler,E.; Hodapp ,R. M. (1986). Understanding Mental Retardation. Cambridge University Press. 22.Zigler,E.,Balla, D.,Hodap,P. (1984) On the definition and classification of mental retardation. American Journal of Mental Deficiency. 89 ,215-230. 23.Zulliger,H. (1998). Çocukta Ruhsal Bozukluklar ve Tedavisi. Remzi Kitabevi.İstanbul
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Work Placement(s)
Var
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr