Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
707003612016CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOPATHOLOGYElective355
Level of Course Unit
First Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Bu dersin amacı, öğrenciye, klinik uygulamaları sırasında karşılaşacakları çocuk ve ergen ruhsal bozukluklarının neler olduğunu tanıtmaktır. Ele alınan her bozukluk, gelişimsel faktörler, tanıya ilişkin konular, kuramsal görüşler, etiyoloji ve tedavi üzerinde odaklanılarak gözden geçirilir. Her bir bozukluğun klinik belirtileri ve gelişim öyküsü vaka örnekleri üzerinde tartışılarak açıklanır.
Name of Lecturer(s)
Prof.Dr.Oya Sorias
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Ruhsal Bozuklukların Tanı ve Sınıflandırılması; Dikkat Eksikliği ve Yıkıcı Davranış Bozuklukları; Zeka Geriliği ve Bilişsel İşlev Bozuklukları; Yaygın Gelişimsel Bozukluklar; Motor Beceri, İletişim ve Tik Bozuklukları; Dışa Atım Bozuklukları, Anksiyete ve Duygu Durum Bozuklukları; Yeme Bozuklukları
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Ders Kitabı: Çuhadaroğlu Çetin, F. ve ark. (2008). Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Temel Kitabı. Ankara: Hekimler Yayın Birliği. Yardımcı Kitaplar: Ercan, E.S. ve Aydın, C. (1999). Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu. İstanbul: Gendaş. Fauman, M.A. (1994). Study Guide to DSM-IV. America Psychiatric Pres. Davison G. C.& Neale J. M. (2004). Anormal Psikolojisi . (Çev. Ed. İhsan Dağ). Türk Psikololglar Derneği Yayınları. Oltmans T. F., Neale J. M. & Davison G. C. ( 2003). Anormal Davranışlar Psikolojisinde Vak’a Çalışmaları. (Çev. Ed. İhsan Dağ). Türk Psikololglar Derneği Yayınları.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Work Placement(s)
İsteğe bağlı. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler yaz aylarında Ege ya da Dokuz Eylül Tıp Fakültesinin Çocuk Psikiyatrisi kliniklerinde izin verilen aktivitelere (görüşme ve test uygulamaları)
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr