Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
707003652016ADULTHOOD AND OLD AGE PSYCHOLOGY Elective355
Level of Course Unit
First Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Bu dersin amacı yaşam boyu gelişim yaklaşımında yetişkinlik ve yaşlılık kuramlarının ve yaşanan değişimlerin ayrıntılarıyla tanıtılmasıdır.
Name of Lecturer(s)
Assist. Prof. Dr. Banu Çengelci Özekes
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Ders kapsamında incelenen konular, yetişkinlik ve yaşlılık kuramları, yetişkinlikle başlayan ve yaşlılıkta devam eden fizyolojik, duygusal, sosyal, zihinsel ve cinsel yaşam değişimleri, orta yaş krizi ve bunun sosyal ve duygusal yansımalarıdır
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
1.Artisco,D.,Cervone,A.,& Pezzutti, L.(2003).Perceived self-efficacy and everday problem solving among young and older adults. Psychology and Aging. V(18),No.1,68-79. 2.Birren, J.E., Renner, V.J. (1977) Research on the psychology of aging: Principles and experimentation. In. J.E. Birren ., K.W. Schaie (eds) Handbook of the Psychology of Aging (syf 3-38). New York: Van Nostrand Reinhold. 3.Birren, J.E., Schaie, K.W.(1990) Handbook of the Psychology of Aging. New York: Academic Press,Inc. 4.Birren, J. E.& Sloone, B. R. ( 1980). Handbook of Mental Health and Aging. (P: 422-943) 5.Botwinick, J. (1984) Aging and Behavior. New York: Springer Pub. Company 6.Cavanaugh, C. J. (1990). Adult Development and Aging.(P: 465-495) 7.Çengelci,B. Yaşlılık Psikolojisi Ders Notları. 8.Gander.J.M.&Gardiner,W, H. (1993). Çocuk ve Ergen Gelişimi. Yay.Haz.: Bekir Onur. İmge Kitabevi.Ankara. 9.Hultsch, D. F.& Deutsch, F. (1981). Development and Aging,A Life-span Perspective. 10.İmamoğlu. E. O.& Kılıç N. (1999)A Social Psychological Comparison of the Turkish Elderly Residing at High or Low Quality Institutions. Journal of Environmental Psychology (1999) 19, 231-242 11.Onur, B. ( 1986). Gelişim Psikolojisi- Yetişkinlik, Yaşlılık, Ölüm. Ankara : V Yayınları. 12.Özekes M.( 2006) Yaşlıların Günlük Yaşam Aktivite Düzeylerinin BellekPerformansları Üzerindeki Etkisi1 Ege Eğitim Dergisi (7) 2: 27–41 13.Özekes. M. (1996) Gençler ve yaşlılar arasında görülen bellek farklılıkları. Yayınlanmamış Doktora tezi. İzmir: E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü. 14.Palabıyıkoğlu, R., Haran, S., Yücat, T. ve Köse, K. (1992) “Yaşlılarda Depresyon ve Yaşam Doyumu”, Kriz Dergisi, C. 1, S. 1, s. 26-31. 15.Rosow, İ. (1974). Socialization to Old Age. Berkeley: University of California Press. 16.Thompson,D, Çengelci, B., Özekes, M. (1998). The effect of age, visual short-term memory and performance on a familiar task: A turkish sample. Experimental Aging Research. 25, 169-174. 17.Zarit ,S. (1983) Aging and Mental Disorder: Psychological Approaches to Assessment and Treatment. New York: The Free Pres.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr