Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
707004602016ENVIROMENTAL PSYCHOLOGYElective486
Level of Course Unit
First Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Bu dersin amacı öğrencilere çevre psikolojisinin temel kavramlarını ve çalışma konularını tanıtmaktır.
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
1Çevre psikolojisi alanında yapılmış temel araştırma ve uygulamaları kavrayabilme
2Çevre psikolojisinin temel bilgilerini insan-mekan ilişkilerine uygulayabilme
3İnsan-mekan ilişkileri açısından ortaya çıkan farklı sorunlara çözümler üretebilme
4Çevre psikolojisinin temel kavramlarını anlayabilme
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Recommended Optional Programme Components
Course Contents
Çevre Psikolojisinin tarihçesi, temel kavramlar, kuramlar, uygulama alanları, insan-mekan ilişkileri alanında ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerileri.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
0IntroductionIntroduction of the course content and meeting
1Çevre psikolojisini tanımı ve tarihçesi İlgili kitap bölümü ve belirlenen güncel makaleleri okuma
2Çevrenin algılanması ve temsiliİlgili kitap bölümü ve belirlenen güncel makaleleri okuma
3Bilişsel haritalama İlgili kitap bölümü ve belirlenen güncel makaleleri okuma
4Mahremiyet İlgili kitap bölümü ve belirlenen güncel makaleleri okuma
5Kişisel mekanİlgili kitap bölümü ve belirlenen güncel makaleleri okuma
6Alansallık İlgili kitap bölümü ve belirlenen güncel makaleleri okuma
7Yere bağlılık ve yer kimliğiİlgili kitap bölümü ve belirlenen güncel makaleleri okuma
8Ev ve yerleşim çevreleriİlgili kitap bölümü ve belirlenen güncel makaleleri okuma
9 Yerleşim çevrelerine ilişkin doyum İlgili kitap bölümü ve belirlenen güncel makaleleri okuma
10Kalabalık ve yoğunluk yaşantısıİlgili kitap bölümü ve belirlenen güncel makaleleri okuma
11Kent ve çevre İlgili kitap bölümü ve belirlenen güncel makaleleri okuma
12Tasarım süreçleriİlgili kitap bölümü ve belirlenen güncel makaleleri okuma
13Genel tartışmaDersin temel konularının tekrar edilmesi ve sınıf tartışması
Recommended or Required Reading
Göregenli, M. (2005). Çevre Psikolojisinde Temel Konular. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 130, Bornova, İzmir Yardımcı Çevre psikolojisi alanında yayınlanmış önemli makaleler yardımcı kaynak olarak kullanılacaktır.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Activities are given in detail in the section of "Assessment Methods and Criteria" and "Workload Calculation"
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Work Placement(s)
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
LO1               
LO2               
LO3               
LO4               
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr