Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
707004512016ORGANIZATIONAL BEHAVIORElective475
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı öğrencilerin örgütsel davranış alanında kuruluşların,yöneticilerin ve çalışanların karşı karşıya kaldıkları konular ve ilgili araştırmalar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Name of Lecturer(s)
Doç. Dr. Gülgün Meşe
Learning Outcomes
1Örgütsel davranış içerisinde psikolojinin önemini kavramak
2Daha verimli bir iş örgüt ortamı yaratabilmek adına gerekli kavramlar
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Recommended Optional Programme Components
Course Contents
Örgütün verimliliğini geliştirmek üzere bireylerin, grupların ve yapıların örgüt içerisindeki davranışlara olan etkisini araştıran bir daldır. Elde ettiği bilgileri örgütün daha verimli çalışması için kullanır.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
1Örgütsel Davranış Nedir?
2Örgütlerde Çeşitlilik
3Tutumlar ve İş Tatmini
4Duygular ve Duygu Durumlar
5Kişilik ve Değerler
6Algılama ve Bireysel Karar Alma
7Motivasyon Temelleri
8Çalışma Takımlarını Anlamak
9İletişim-1
10İletişim-2
11Çatışma ve Müzakere
12İnsan Kaynakları Politikaları ve Uygulamaları
13İnsan Kaynakları Politikaları ve Uygulamaları
14Örgütsel Değişim ve Stres Yönetimi
Recommended or Required Reading
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Activities are given in detail in the section of "Assessment Methods and Criteria" and "Workload Calculation"
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
Midterm Examination133
Final Examination133
Attending Lectures14342
Self Study12020
Individual Study for Mid term Examination12020
Individual Study for Final Examination12020
Reading14342
TOTAL WORKLOAD (hours)150
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
LO11342       5 5 
LO2    4  4 52 532
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr