Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
707004532016DEVELOPMENTAL PROBLEMS IN CHILDHOODElective475
Level of Course Unit
First Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Bu dersin amacı özel (zihinsel engelli, otistik, down sendromlu DEBH v.s.) ve normal gelişim gösteren çocukların gelişimsel özelliklerini gözden geçirmek ve bu çocukların eğitiminde kullanılan gözlem, rehabilitasyon yöntemleri, davranış problemlerini tartışmak ve davranış düzeltme teknikleri üzerinde durmaktır.
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Özel ve normal gelişim gösteren çocukların gelişimsel özelliklerini kavrama ve bir psikolog alarak yapılabilecekleri anlamak.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
1.Akçasın, M., Polat, S., Kerimoğlu, E. (1993) Otistik ve zeka özürlü çocukların demografik ve doğumla ilgili özellikler yönünden karşılaştırılması. Türk Psikiyatri Dergisi. 1,39-46. 2.Akkök,E.,Aşkar,P.,Karancı,A.N.(1992). Özürlü bir çocuğa sahip annebabadaki stresin yordanması. Özel Eğitim Dergisi. 1,8-12. 3.Balat,U.G., Dağal,B.A.( 2006). Okul öncesi Dönemde Değerler Eğitimi etkinlikleri. Ankara: Kök Yayıncılık. 4.Can, G. (2001). Gelişim ve Öğrenme. Anadolu Üniversitesi, Eskisehir. 5..Çengelci,B., Özekes,M. Zihinsel Özürlülük ve Zihinsel Özürlülerde Problem Davranışların Ortadan Kaldırılması. Örs Matbaacılık ve Amb.Malz. Tic.Ltd.Şti.İzmir. 6.Enç,M.,Çağlar,D.,Özsoy,Y. (1981) Özel Eğitime Giriş,. A.Ü. Eğitim fakültesi Yayınları.No:95.Sevinç Matbaası,Ankara. 7.Ercan.S.E.;Aydı. C. (1999). Dikkat Eksikliği Hiperaktivite bozukluğu .Gendaş A.Ş. :İstanbul. 8. Erdek,M. (2003). Kromozom Akrabalarım: Down Sendromu. Tezer Matbaası: İzmir. 9.Gardner, W.(2006)Behavior Modification in Mental Retardation: The Education and Rehabilitation of the Mentally Retarded Adolescent and Adult. Aldine Transaction A division of transaction Publishers. 10.Gander.M.J.;Gardiner,W.H. (1993).Çocuk ve Ergen Gelişimi .Yayına hazırlayan: Bekir Onur. İmge Kitabevi:Ankara. 11.Lovaas.,O.I.,(2005) Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklara Öğretme Rehberi: BEN Kitabı. Çev: Prof.Dr. Oya Sorias, Uzm. Psk. Arzu Gürkan, Uzm. Psk. Serap Tekinsav Sütçü, Yrd.Doç.Dr. Banu Çengelci, Uzm.Psk. Türkan Yılmaz Irmak.,Sistem Yayıncılık,İstanbul. 12.Ozekes,M., Çengelci,B. (1987) Limon suyunun ağıza nesne sokma davranışını engellemede kullanılması. Yayınlanmamış, çalışma. 13.Özekes, M.(1988) Zihinsel özürlülerde kusma davranışının ortadan kaldırılması. Yayınlanmamış çalışma. 14.Özekes, M., Ülgen, C. (1994) Zihinsel özürlü çocuğa sahip aile ve eğiticilerin özürlü değerlendirmelerine ilişkin bir karşılaştırma. VIII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bildirisi. 15.Ozekes,M. (1997) Zihinsel Özürlüler için Beceri Saptama Formu. Neşa Ofset ve ambalaj san.Tic .A.Ş. Izmir. 16.Özekes, M. (1998). Özel Çocuklara Özel Eğitim Programları. Örs Matbaacılık ve Am. Mal.Tic. Ltd.Şti.İzmir. 17.Özyürek, M.(1998). Sınıfta Davranış Değiştirme. Karatepe Yayınları.Ankara. 18.Savaşır, I., Şahin, N. (1983). Turkish Standardization of the WISC-R. Paper Presented at the Mediterranean Congress of Social Psychiatri, Ankara. 19.Sezgin, N., Erol, N., Savaşır, I. (1993) 0-6 yaş çocuklar için gelişim tarama envanteri. Türk Psikiatri Dergisi. 1,9-17. 20.Sosyal Yaşam Becerileri :Öğrenci ve Veli El Kitabı.(2007),Ege Çağdaş Eğitim Vakfı. 21.Topbaş.S.S.(2005). Dil ve Kavram Gelişimi. Kök ayıncılık:Ankara. 22.Whitman.L.T., (2004). The Development of Autism: A Self Regulatory Perspective.Jessica Kingsley Publishers. London and New york. 23.Yalaz, K. (1989) Erken tanı ve önemi: Pratikte kronik Nerolojik Sorunlar. 6. Çocuk Nörolojisi Eğitim Semineri. Ankara. 24. Zigler,E.; Hodapp ,R. M. (1986). Understanding Mental Retardation. Cambridge University Press. 25.Zigler,E.,Balla, D.,Hodap,P. (1984) On the definition and classification of mental retardation. American Journal of Mental Deficiency. 89 ,215-230. 26.Zulliger,H. (1998). Çocukta Ruhsal Bozukluklar ve Tedavisi. Remzi Kitabevi.İstanbul.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr