Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
707004592016APPLIED PSYCHOMETRY AND MEASUREMENT THEORIESElective475
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı, zeka, yetenek, kişilik vb. psikolojik örtük özelliklerin ölçülmesi ve geliştirilmesinde hem klasik hem de modern psikometri yöntemlerine temel oluşturmaktır.
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Dersin uygulamalı bölümünde faktör analizi teknikleri ve ölçme aracı geliştirme süreci üzerinde durulacaktır. .Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizlerinin psikolojik ölçme araçlarına olan katkıları tartışılacaktır. madde cevap kuramının en temel özellikleri, yapısal eşitlik modellemelerinin temel ilkeleri de ele alınacaktır.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
1- Crocker, L., & Algina, J. (1986). Introduction to classical and modern test theory. New York: Holt, Rinehart, and Winston. 2- Şimşek, Ö. F. (2006). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş - Temel İlkeler ve LISREL Uygulamaları. Ankara: Ekinoks. 3- Kline, P. (1991). Intelligence: The Psychometric View Routledge. London.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr