Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
721002482016INTRODUCTION TRANSLATION II (ENGLISH)Elective242
Level of Course Unit
First Cycle
Language of Instruction
Objectives of the Course
a)Temel çeviri kavram ve kuramlarının pekiştirilmesi b) Türkçe ve İngilizce farklı metin türlerinin incelenerek metin bilgisinin geliştirilmesi c) Hukuk, ekonomi,eğitim ve iş dünyası gibi özel alan çevirilerinin yapılarak ilgili konularda terim bilgisi edinilmesi ve çeviri edinci geliştirilmesi
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
1 Çeviride temel kavram ve kuramlarını pekiştirmiş olmak.
2Özel alan çevirisiyle ilgili kuram ve yöntemlerin öğrenmiş olmak.
3Özel alan çevirisi pratiğini geliştirmiş olmak.
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
a)Temel çeviri kavram ve kuramlarının gözden geçirilimesi b)Özel alan çevirisiyle ilgili temel kavram ve yaklaşımların öğrenilmesi c)Özel alan çevirisi pratiklerinin yapılması
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
1Giriş, Ders Tanıtımı ve İçeriğiDerse ilişkin öğrenciye bilgi sunulması
2Temel çeviri kavram ve kuramlarının (bağlam, eşdeğerlilik, metin türü, kesit dil ve işlev odaklı çeviri kuramlarının ) gözden geçirilmesiÇevirinin ABCsi kitabından ilgili bölümlerin okunması ve tartışılması
3Özel alan çevirisinin temel özelliklerinin ve ilgili çeviri yöntemlerinin tartışılmasıSkopos kuramı, metinsel eşdeğerlilik, koşut metin,terim bilgisi ve alan araştırması konularının ilgili kitap bölümlerinden okunulması ve tartışılması
4Özel alan çevirisinde alan ve terim araştırması uygulamasıStres konulu bilgi verici bir metni çevirirken web , kütüphane ve diğer yazılı kaynakların kullanılmasının anlatılması ve tartışılması
5Popüler bilimsel makale çevirisi Obezite konulu webde bulunan bir bilimsel makalenin çevrilmesi ve tartışılması
6Ders kitabı metni çevirisi İktisata Giriş Ders Kitabından bir bölümün çevrilmesi ve tartışılması
7Ara Sınav
8İş metinleri çevirisiRezervasyon, davet ve kutlama yazılarının çevrilmesi ve tartışılması
9İş metinleri çevirisiKonşimento ve sevkiyat bilgisi metinlerinin çevrilmesi ve tartışılması
10İş Metinleri ÇevirisiKimlik ve ikametgah belgelerinin çevrilmesi ve tartışılması
11Hukuk Çevirisi Ticari sözleşme çevirisi ve tartışılması
12Hukuk ÇevirisiTicari sözleşme çevirisi ve tartışılması
13Hukuk ÇevirisiTicari sözleşme çevirisi ve tartışılması
14Eğitim Metinleri ÇevirisiDiploma ve not dökümü belgelerinin çevirisi ve tartışılması
15Felsefe Metinleri ÇevirisiVaroluşçuluk ile ilgili kısa bir kitap bölümün çevrilmesi ve tartışılması
16Final Sınavı
Recommended or Required Reading
Kızılcık Karpuz Olur Mu Hiç? İlahi Çevirmen, Işın Bengi Öner, Ülker İnce, Diye, İstanbul, 2009 Çeviri: Dillerin Dili, Akşit Göktürk, Yapı Kredi, İstanbul, 2010 Çevirinin ABC’si, Şehnaz Tahir Gürçağlar, Say İstanbul, 2011
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
LO1               
LO2               
LO3               
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr